PlusAchtergrond

Zoon legendarische Afghaanse strijder leidt verzet tegen Taliban

Terwijl de Taliban bezig zijn om overal in Afghanistan hun vleugels uit te slaan, neemt het verzet tegen de nieuwe machthebbers toe in de Panjshirvallei.

Ghassan Dahhan
Ahmad Massoud, hier in september 2019, wil de strijd tegen de Taliban hervatten. Beeld REUTERS
Ahmad Massoud, hier in september 2019, wil de strijd tegen de Taliban hervatten.Beeld REUTERS

De strijd tegen de Taliban in Afghanistan wordt geleid door de zoon van wijlen Ahmad Shah Massoud. Massoud vocht in de jaren tachtig tegen de Sovjet-Unie en daarna tegen de Taliban, maar werd op 9 september 2001 – twee dagen voor de aanslagen in New York – vermoord door Al Qaida. Zijn zoon Ahmad Massoud wil de strijd tegen de Taliban nu hervatten.

In een opiniestuk in de Washington Post vraagt Massoud de internationale gemeenschap om deze strijd te steunen. Hij schrijft daarin dat het verzet bestaat uit Afghaanse militairen, onder wie ook speciale eenheden. ‘We beschikken over voorraden aan munitie en wapens, die we geduldig bijeen hebben gebracht sinds de tijd van mijn vader, want we wisten dat deze dag zou aanbreken.’

Massoud stelt dat de Panjshirvallei zich niet gewonnen zal geven, zoals elders in Afghanistan gebeurde. De Panjshirvallei is moeilijk in te nemen, mede vanwege de geografie. Het gebied is omringd door hoge bergen. De sovjets slaagden er in de jaren tachtig niet in om het gebied onder controle te brengen en later faalden ook de Taliban om deze regio te onderwerpen. ‘Als de Talibankrijgsheren een aanval uitvoeren, dan zullen ze op stevig verzet van ons stuiten,’ aldus Massoud. Toch zeiden de Taliban gisteren ‘honderden strijders’ naar de vallei te hebben gestuurd.

Van oudsher

Massoud probeert het Westen te verleiden om militaire steun te bieden door te wijzen op de gezamenlijke belangen. ‘De Taliban zijn niet alleen een probleem voor het Afghaanse volk. Onder Talibanbestuur zal Afghanistan zonder twijfel weer een ground zero worden voor radicaal-islamistisch terrorisme; nieuwe complotten tegen democratieën zullen vanuit hier weer voorbereid worden.’

Massoud erkent ook dat hij geen stand zal kunnen houden zonder steun van het Westen. De Taliban wisten het verzet in bijna alle delen van het land te breken, ook in de gebieden waar ze van oudsher op veel weerstand konden rekenen. De Taliban versloegen in de afgelopen weken veel grote namen uit het vroegere verzet, zoals de vroegere anti-Taliban-krijgsheer Abdul Rashid Dostum, die onlangs Afghanistan ontvluchtte. Hij zei aanvankelijk de stad Mazar-i-Sharif te gaan verdedigen, maar verliet de stad bij de eerste gevechten.

Toch is het de vraag of het Westen aan de oproep gehoor zal geven. Het Westen riskeert met militaire hulp niet alleen dat de vijandschap met de Taliban verder wordt aangewakkerd, maar ook dat de burgeroorlog in Afghanistan wordt verlengd. Rusland liet zaterdag al weten dat het geen heil ziet in ondersteuning.

Meer over