Plus

Tesla-euromunt zet relatie Kroatië en Servië op scherp

Was Nikola Tesla een Serviër of een Kroaat? Die discussie is opnieuw opgelaaid, nu Kroatië van plan is de beeltenis van de in 1856 geboren uitvinder en ontdekker van de wisselstroom op zijn toekomstige euromunten te zetten.

Thijs Kettenis
De munt met Nikola Tesla erop moet in 2023 in gebruik worden genomen. Beeld Numismag
De munt met Nikola Tesla erop moet in 2023 in gebruik worden genomen.Beeld Numismag

In 2023 hoopt EU-lid Kroatië de kuna in te ruilen voor de euro. In een competitie over de vraag wie of wat er achterop moet, won Tesla glansrijk.

Servië, dat geen EU-lid is, reageert als door een wesp gestoken. ‘Het zou toe-eigening betekenen van cultureel en wetenschappelijk erfgoed van de Servische natie, aangezien het onbetwist is dat de gevierde wetenschapper zich tijdens zijn leven identificeerde als Serviër van afkomst en geboorte,’ schreef de centrale bank in Belgrado vorige week in een verklaring. Als Kroatië het plan doorzet, gaat ‘passende acties ondernemen in de richting van relevante EU-instellingen om op de ongepastheid van een dergelijk voorstel te wijzen’.

Maar wie heeft er nu gelijk? Zoals ­vaker hebben beide landen een punt. Tesla werd geboren in een dorp dat in het huidige Kroatië ligt. Destijds was het echter onderdeel van het land Oostenrijk-Hongarije. Zijn ouders waren etnische Serviërs, zoals de meesten toen in die regio.

Na studies in twee Kroatische steden, in Graz en Parijs verhuisde het genie op 28-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten, waar hij Amerikaans staatsburger werd.

Claimen

Zowel Kroatië als Servië ziet genoeg redenen om Tesla te claimen. Zagreb en Belgrado hebben beide een Teslamuseum. In Servië prijkt de uitvinder op het bankbiljet van 100 dinar; daarnaast is het vliegveld van Belgrado naar hem vernoemd.

Kroatië piekert er niet over de plannen voor de euromunten aan te passen. “Tesla heeft minder tijd in Servië doorgebracht dan ik nu in Oklaj,” zei president Zoran Milanović, verwijzend naar het dorp waar hij op bliksembezoek was toen hem om een ­reactie werd gevraagd. “Misschien is het niet gepast van Kroatië om zich Tesla toe te eigenen, maar van Servië nog minder.”

De Kroatische premier Andrej Plenković sloeg een gematigder toon aan. “Dat Nikola Tesla, geboren in Kroatië, een Serviër is, zien we als een pluspunt. Ik zie niet in hoe dat een probleem kan zijn. Als ik de Servische centrale bank was geweest, had ik gezegd: ­bravo!”

Meer over