PlusAchtergrond

Red de giraf wel/niet: overleg 183 landen over bedreigde soorten

In Genève staan bedreigde dier- en plantensoorten een week lang op de agenda. 183 landen proberen het eens te worden.

Hans van Zon
null Beeld Tim Graham/Getty Images
Beeld Tim Graham/Getty Images

Het begin van de achttiende Conventie over Internationale Handel in Bedreigde Soorten (Cites) liet een extra halfjaar op zich wachten. In april ging het beraad op Sri Lanka niet door na aanslagen. Op het eiland kon de veiligheid van de 183 delegaties, waaronder die van Nederland, niet langer worden gewaarborgd. Genève, met New York een van de twee ‘hoofdsteden’ van de Verenigde Naties, is nu een logisch alternatief. Er ligt een recordaantal voorstellen (56) op tafel voor aanpassing van het al bestaande, bindende verdrag, dat sinds 1975 al 5600 diersoorten en 30.000 plantensoorten beschermt.

Sommige landen willen een versoepeling van de afspraken, zoals heropening van de handel in ivoor, andere willen juist strenge regels ter bescherming van diersoorten, waaronder de olifant. Over ruim een week zal duidelijk zijn wie aan het langste eind trekt.

Olifant

Iedereen is het erover eens dat de olifant moet worden beschermd. In de jacht op ivoor doden stropers elk jaar naar schatting 30.000 tot 40.000 olifanten. Als deze slachting niet snel wordt afgeremd, is de olifant in de vrije natuur over ruim tien jaar uitgestorven. Er zijn er nu nog ongeveer 400.000. Vier Afrikaanse landen (Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe) pleiten voor versoepeling van het verbod op handel in ivoor dat sinds 1989 van kracht is, omdat zij erin zouden slagen om hun olifantenbestand op orde te houden. Handel in ivoor, op minder strenge voorwaarden, zou volgens hen de stropers de wind uit de zeilen nemen. Zeker tien andere Afrikaanse landen zijn daar mordicus op tegen.

null Beeld Universal Images Group via Getty
Beeld Universal Images Group via Getty

Palissander

Op de vorige conventie, in 2016, kreeg de zeldzame houtsoort palissander een Cites-predicaat. De handel in 250 soorten palissander, waaronder het zeer gewilde Rio palissander, werd aan banden gelegd. In Genève zal worden gesproken over de aanpak van de aanhoudende, illegale handel in palissander, vooral in West-Afrika. Sommige landen, zoals India en Bangladesh, willen de beperkingen weer versoepelen. De Europese Unie en Canada pleiten ervoor een uitzondering te maken voor muziekinstrumenten. De keiharde houtsoort met zijn karakteristieke rood- tot zwartbruine kleur met adertekening, zorgt voor een unieke klankkleur. Volgens kenners is er geen betere houtsoort voor akoestische gitaren.

null Beeld Getty Images/iStockphoto
Beeld Getty Images/iStockphoto

Haai

Zes jaar geleden, in Thailand, nam de Conventie voor het eerst haaiensoorten in bescherming. Vijf soorten, waaronder de witpunthaai, mochten alleen nog met een Cites-vergunning worden verhandeld. Omdat de vraag naar haaienvinnen blijft groeien, moeten daar volgens delegaties achttien bedreigde, zwaar beviste haaiensoorten, waaronder de makreelhaai, aan worden toegevoegd, net als roggen. Het lijkt erop dat dit voorstel kan rekenen op twee derde meerderheid. Instemming betekent dat alle leden deze soorten actief in bescherming nemen. De slachting onder haaien is enorm. Wereldwijd zijn de populaties met 65 tot 80 procent gedaald. Jaarlijks zouden zo’n honderd miljoen haaien ten prooi vallen aan vissers.

null Beeld Andrey Nekrasov / Barcroft Media via Getty Images)
Beeld Andrey Nekrasov / Barcroft Media via Getty Images)

Zeekomkommer

Ook minder bekende diersoorten staan hoog op het programma. Behalve haaien worden ook onder meer zeekomkommers zwaar overbevist. Deze ongewervelde dieren zijn een delicatesse in Azië. De Europese Unie, enkele Afrikaanse landen waaronder Senegal en ook de Verenigde Staten pleiten voor een goede bescherming onder het Cites-verdrag. Biologen noemen de zeekomkommers de ‘stofzuigers’ van de oceanen. Zij reinigen de zeebodem, waardoor ze ook van groot belang zijn voor het behoud van de koraalriffen en het ecosysteem.

null Beeld Getty Images/iStockphoto
Beeld Getty Images/iStockphoto

Giraf

Voor het eerst staat de giraf op de Cites-agenda. Afrikaanse landen en internationale natuurbeschermers spreken van een ‘vergeten uitsterven’. De laatste dertig jaar is het aantal giraffen met 40 procent afgenomen. Niet alleen door verlies aan leefgebied en gewelddadige conflicten, maar ook door stroperij en de internationale handel in lichaamsdelen. In Aziatische landen worden botten en staart een geneeskrachtige werking toegedicht. De vraag groeit omdat andere ‘leveranciers’, waaronder de tijger, zeldzamer worden. Sommige landen vinden regulering van de handel in lichaamsdelen genoeg. Andere pleiten voor de hoogste beschermstatus, die de handel nagenoeg verbiedt.

Meer over