Kort nieuws

Het Parool

Eerherstel voor veteranen Srebrenica

De militairen die in 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moesten bewaken, krijgen eerherstel van het kabinet. Premier Mark Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren zullen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen hun ‘erkenning en waardering’ uitspreken naar de militairen, en onderschrijven dat zij op een onmogelijke missie zijn gestuurd. De belegering van de enclave Srebrenica eindigde in genocide: ruim 8000 islamitische mannen en jongens werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. (ANP)

Kamer wil sneller en beter coronaplan

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer vindt de langetermijnaanpak van corona door Zorgminister Ernst Kuipers teleurstellend. Die moet snel beter en concreter. Een deel van de Kamer wil structureel meer ic-bedden. De corona-aanpak schiet niet alleen tekort, maar komt ook te laat, vindt de Kamer. Een nieuwe coronagolf komt er wellicht al deze zomer aan. De Kamer vreest dat Nederland er dan nog niet klaar voor is. (ANP)

Infiltratiepoging bij strafhof ICC verijdeld

Een Russische inlichtingenofficier die voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe werkt, heeft geprobeerd te infiltreren bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De man wilde onder valse Braziliaanse identiteit bij het ICC aan de slag als stagiair. Hij was al aangenomen, maar kon op Schiphol worden opgepakt. Erik Akerboom, directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, benadrukt dat de man veel schade had kunnen aanrichten. (ANP)

Rode Kruis: onmenselijke situatie asielzoekers tenten Ter Apel

Het Rode Kruis waarschuwt voor de “onmenselijke en onhoudbare situatie” die is ontstaan voor de asielzoekers die slapen in de door de hulporganisatie geplaatste tenten in Ter Apel. Zij hebben van woensdagavond 22.00 uur tot donderdag 13.00 uur geen voedsel en water gekregen. Ook ontbrak “overige nodige hulp”, aldus het Rode Kruis.(ANP)

Meer over