Plus

Israël reageert op beschuldiging apartheid door Human Rights Watch

Het rapport waarin Human Rights Watch Israël van apartheid beschuldigt, doet veel stof opwaaien. Het land reageert fel. ‘Belachelijk en foutief.’

Isabel Bolle
null Beeld Anadolu Agency via Getty Images
Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Israël reageert als door een wesp gestoken op het gisteren gepubliceerde rapport van Human Rights Watch. Volgens dat rapport maakt Israël zich schuldig aan apartheid en vervolging, beide misdaden tegen de menselijkheid. De mensenrechtenorganisatie stelt dat Israël bewust beleid uitvoert ‘om de overheersing van Joodse Israëliërs over Palestijnen in stand te houden’. Volgens onder andere het Apartheidsverdrag van de Verenigde Naties komt dit neer op apartheid.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het rapport ‘zowel belachelijk als foutief’ en vindt dat Human Rights Watch (HRW) er een ‘anti-Israëlische agenda’ op nahoudt. Volgens Michael Biton, Israëls minister van Strategische Zaken, heeft het rapport niets met mensenrechten te maken, maar is het onderdeel van een aanhoudende poging van HRW om ‘het recht van de staat van Israël om te bestaan als de nationale staat van het Joodse volk te ondermijnen’. Mogelijk doelt hij op hoe het rapport de Israëlische basiswet uit 2018 ­– die Israël officieel definieert als ‘Joodse staat’ – aanhaalt als voorbeeld van hoe Israël Joodse Israëliërs en inwoners met een Palestijnse achtergrond niet gelijk behandelt.

Behalve het rapport zelf viel het ministerie van Buitenlandse Zaken ook Omar Shakir aan, het hoofd van de afdeling Israël en Palestina van HRW. Hij is de hoofdauteur van het rapport; andere medewerkers van de organisatie hebben eraan bijgedragen. Volgens het ministerie steunt hij de internationale BDS-beweging, die met economische middelen probeert druk op Israël uit te oefenen om zo een terugtrekking uit de bezette gebieden te bewerkstelligen. Om deze reden werd Shakir in 2019 Israël uitgezet. Shakir ontkent dat hij de beweging actief steunt.

Zaak openen

De Palestijnse president Mahmoud Abbas verwelkomde het rapport. Hij sluit zich aan bij de oproep die HRW doet aan de internationale gemeenschap om in het licht van de mogelijke misdaden tegen de menselijkheid de relatie met Israël te herzien. “De internationale gemeenschap moet dringend ingrijpen, onder andere door te zorgen dat overheden, organisaties en bedrijven op geen enkele manier bijdragen aan het uitvoeren van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid in Palestina.”

Het rapport roept zowel het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag als nationale rechtbanken op Israëls mogelijke misdaden tegen de menselijkheid en de vervolging van de Palestijnse bevolking te onderzoeken, en zo nodig een zaak te openen. Shakir zei tegen persbureau Reuters dat HRW het rapport naar het kantoor van de aanklager van het ICC heeft gestuurd. Hij benadrukt dat HRW dit eerder ook heeft gedaan met een rapport over mogelijke misdaden tegen de menselijkheid begaan door de Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Abbas en militante beweging Hamas.

Het ICC heeft vorige maand al een onderzoek geopend naar mogelijke oorlogsmisdaden begaan door zowel Israël als Palestijnse groeperingen in de bezette gebieden. Het is nog niet bekend of het hof een onderzoek zal openen naar de nieuwe aanklachten.

Meer over