‘Huawei kon mobiele gesprekken KPN onbeperkt meeluisteren, ook van de minister-president’

Het Chinese technologiebedrijf Huawei had vanuit China ongeautoriseerde toegang tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Het kon onbeperkt telefoongesprekken meeluisteren en had in strijd met de wet toegang tot tapinformatie. Huawei schond daarmee afspraken met KPN.

Het Parool
null Beeld REUTERS
Beeld REUTERS

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een geheim intern rapport van KPN uit 2010, dat in handen is van de krant.

Huawei was in staat om zowel binnen KPN als vanuit China ‘ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd KPN-mobiele nummers af te luisteren’, inclusief die van ministers, toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten. Tevens had Huawei inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers. Dat is in strijd met de Telecommunicatiewet.

De bevindingen van het interne rapport waren zo explosief dat werd gevreesd voor het lot van KPN Mobiel als die zouden uitlekken. “Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen,” staat in het rapport.

KPN: geen enkele indicatie dat klanten zijn afgeluisterd

KPN zegt dat er geen enkele indicatie is dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd en dat geen enkele leverancier van het telecombedrijf ‘ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde’ toegang tot de netwerken en systemen had. Ook is er geen aftapinformatie ingezien.

‘Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier,’ staat in een reactie. De risicoanalyse van Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet. ‘Ten aanzien van de geconstateerde risico’s uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd.’

KPN doet tot op de dag van vandaag dit onderhoud zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen. Volgens de telecomaanbieder gelden voor alle leveranciers, waaronder naast Huawei ook Ericsson en Nokia, dat zij moeten voldoen aan strikte veiligheidsrichtlijnen.

Huawei zegt in de Volkskrant dat het bedrijf afstand neemt van de geschetste situatie. “Huawei heeft te allen tijde onder de expliciete autorisatie van KPN gewerkt.” De personen waar de krant naar verwijst, werkten volgens Huawei ter ondersteuning voor KPN, ‘wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst’.

Meer over