Hittegolf Canada en VS was ‘vrijwel onmogelijk’ zonder klimaatverandering

De hitte, droogte en bosbranden in Canada en de Verenigde Staten zouden nooit zo hevig zijn geweest zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Een internationaal onderzoeksteam waar ook het KNMI deel van uitmaakt deed onderzoek naar het verband.

Het Parool
Mensen rusten uit bij een 'cooling station' in Portland, een plek waar ze kunnen ontsnappen aan de hitte. Beeld AFP
Mensen rusten uit bij een 'cooling station' in Portland, een plek waar ze kunnen ontsnappen aan de hitte.Beeld AFP

De bosbranden waren de afgelopen dagen wereldnieuws. In de getroffen delen van Canada en de Verenigde Staten was het gemiddeld 20 tot 25 graden warmer dan normaal. Temperaturen liepen in Canada op tot 49,6 graden Celsius.

De klimaatwetenschappers geven aan dat het moeilijk in te schatten is hoe groot de kans is op zulke extreme hitte, omdat de piek zo ver boven eerder geobserveerde temperaturen lag. Ze zien twee opties: dit was ‘extreme pech’, aangevuurd door klimaatverandering, of we hebben (gevolgen van) de opwarming van de aarde tot nu toe onderschat. Ook al zijn deze extreme temperaturen zeldzaam in het huidige klimaat, zouden ze ‘vrijwel onmogelijk zijn zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering’.

Eens in de vijf tot tien jaar

In de studie werd de situatie van nu vergeleken met die uit het pre-industriële tijdperk, in het gebied tussen Vancouver en Portland. De kans op een hittegolf van deze proportie is 150 keer zo groot bij de huidige hogere concentratie aan broeikasgassen, stellen de onderzoekers.

Waar een hittegolf in het ‘oude’ klimaat eens in de duizend jaar zou voorkomen, gebeurt dat bij een algehele opwarming van 2 graden – die we op het huidige tempo bereiken in 2040 – elke vijf tot tien jaar. ‘Naarmate de aarde verder opwarmt,’ leest het rapport, ‘zal extreme hitte als deze minder zeldzaam worden.’

Meer over