Plus

Door de dalende luchtvochtigheid wordt wereld steeds minder groen

Decennia lang zagen we vanuit de ruimte de aarde ­altijd groener ­worden, maar die tijden zijn voorbij. Afnemende luchtvochtigheid maakt de planeet allengs bruiner; het bladerdak neemt af.

Willem Schoonen
Bomen in de VS gingen niet dood door een gebrek aan water in de grond, maar in de lucht. Beeld AP/Carolyn Kaster
Bomen in de VS gingen niet dood door een gebrek aan water in de grond, maar in de lucht.Beeld AP/Carolyn Kaster

In sommige politieke kringen is het idee populair dat klimaatverandering ook goede kanten heeft: broeikasgas CO2 is voer voor planten en een hogere temperatuur kan de plantengroei stimuleren. De klimaatverandering die de mens teweegbrengt, hoeft dus niet zo slecht uit te pakken. Geen ­paniek!

Er zit een kern van waarheid in dit idee, dat waarnemingen ook leken te ondersteunen. Decennia lang kon met satellieten worden waargenomen dat het mondiale bladerdak groeide. De aarde werd groener, in een periode dat de gemiddelde temperatuur steeg, dankzij het broeikaseffect.

Relatieve luchtvochtigheid

Daarin is een kentering gekomen. Sinds 1998 wijzen satellietmetingen op een afname van het bladerdak. De aarde wordt bruiner, vooral doordat meer bomen dan voorheen het loodje leggen. Een grote internationale ploeg wetenschappers onder Chinese leiding denkt nu de vinger te hebben gelegd op de oorzaak: drogere lucht. Wereldwijd is de relatieve luchtvochtigheid gedaald, laten ze zien in vakblad Science Advances. En dat nekt bomen en planten.

Het achterliggende mechanisme is eenvoudig: warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht, dus als de gemiddelde temperatuur stijgt, komt er meer waterdamp in de atmosfeer. Helemaal verzadigd is de lucht echter zelden. En met een stijgende temperatuur kan de kloof tussen verzadiging en werkelijke luchtvochtigheid groeien. De intuïtie sputtert tegen, maar terwijl er meer water verdampt, kan de relatieve luchtvochtigheid dalen.

Afnemende groei

Bomen en planten hebben daar last van. Door de relatief drogere lucht gaan ze zelf meer water verdampen en zien ze ook meer water uit de bodem naar de atmosfeer verdwijnen – water dat de plant nodig heeft voor zijn groei. De groei neemt af. En als de lucht te hard aan het water trekt, kan het zo ver komen dat bomen en planten zich verdedigen door de zogenoemde huidmondjes in de bladeren te sluiten. Dan verliezen ze weliswaar geen water meer, maar uiteindelijk wel het leven.

De dalende luchtvochtigheid kan de oversterfte onder bomen in de afgelopen decennia verklaren, denken de onderzoekers. Probleem is dat ze niet precies weten wat die daling in gang heeft gezet. Een belangrijke sleutel moet in de zeeën en oceanen liggen, want die zijn bron van meer dan 80 procent van de waterdamp in de ­atmosfeer. Op de een of andere ­manier staan de oceanen nu minder water af dan de atmosfeer kan hebben.

Oversterfte

Je moet inzoomen om de precieze oorzaken te achterhalen, schrijven de onderzoekers. Zo is in een veldstudie al gebleken dat de relatieve luchtvochtigheid een cruciale factor was in de recente oversterfte van bomen in het zuiden van VS. Bomen legden niet zozeer het loodje door een gebrek aan water in de bodem, maar door te weinig water in de lucht.

In dit onderzoek hebben de wetenschappers met satellieten en klimaatmodellen naar de luchtvochtigheid van de hele aardse atmosfeer gekeken. In de waterhuishouding van atmosfeer, oceanen en land spelen zoveel factoren dat er waarschijnlijk niet één simpele verklaring is die overal en altijd opgaat.

De globale trend is echter onmiskenbaar, concluderen ze, en de verwachting is dat die zal aanhouden. Modelberekeningen laten zien dat de relatieve luchtvochtigheid tot het eind van de eeuw blijft dalen. De gevolgen daarvan voor bomen en planten worden onderschat, zowel in het wetenschappelijke onderzoek als in het klimaatdebat, waarschuwen de onderzoekers.

Meer over