Biden komt belofte alsnog na: meer vluchtelingen welkom

De Amerikaanse president Joe Biden is overstag. Zijn regering zal meer vluchtelingen toelaten dan het maximum dat was bepaald door zijn voorganger Donald Trump.

Sam De Graaff
null Beeld REUTERS
Beeld REUTERS

De Verenigde Staten verwelkomen dit begrotingsjaar 62.500 vluchtelingen. Onder Trump waren dat er maximaal 15.000. Volgend jaar wil Biden het plafond verder verhogen, naar een maximumaantal van 125.000 vluchtelingen.

Biden had al eerder toegezegd meer vluchtelingen toe te laten, maar het duurde even tot hij daadwerkelijk tot actie overging. Mensenrechtenactivisten en een deel van de Democratische Partij ontstaken vorige maand in woede toen de president aangaf dat Trumps maximum ‘viel te verantwoorden’ en in het ‘nationaal belang’ was.

De invloedrijke progressieve Democraat Alexandria Ocasio-Cortez noemde die beslissing ‘volstrekt onacceptabel’. ‘Maak je verkiezingsbelofte waar,’ schreef ze op Twitter. ‘Je hebt beloofd migranten te verwelkomen. Vasthouden aan Trumps xenofobe beleid is simpelweg fout.’ Anderen wezen Biden op de onzekere situatie van vluchtelingen in opvangkampen in onder meer Kenia, Tanzania en Jordanië. Zij verblijven daar in afwachting van hun toelating tot de VS. Hoe langer de president vasthield aan Trumps cijfer, hoe langer hun onzekerheid zou voortduren.

Toch hoger plafond

Na alle kritiek besloot de regering-Biden nog diezelfde dag tot een ommezwaai: het plafond zou in mei alsnog worden verhoogd. Dat is nu gebeurd. Biden stelt dat het oude maximum niet past bij een land als de VS, ‘dat vluchtelingen verwelkomt en steunt’.

Tegelijkertijd waarschuwde de president dat het doel – de 62.500 vluchtelingen – dit jaar mogelijk niet wordt gehaald.

Vluchtelingen doorlopen eerst een grondige selectieprocedure voordat zij naar de VS mogen komen. Het gaat dan ook om een andere groep mensen dan migranten die zich, bijvoorbeeld vanuit Latijns-Amerika, melden bij de zuidgrens met Mexico. Nog een complicerende factor: het plafond is opgedeeld in regionale subgroepen. Zo worden vanuit Afrika 22.000 vluchtelingen toegestaan, vanuit Oost-Azië 6000 en 4000 uit Europa. Dat maakt het hele proces nog lastiger.

Biden omschrijft het missen van het streefgetal als ‘de droevige waarheid’. “We werken hard om de schade van de afgelopen vier jaar ongedaan te maken. Dat duurt even, maar we doen ons best.”

Meer over