Aldus

Hoorspel van putdeksels herinnert aan de opstandigheid van Kattenburgers

Rumoer, het kunstwerk van Dirk van Lieshout (47), moest wijken voor werkzaamheden. Het krijgt een nieuwe plek, net wat verderop.

Jessica Kuitenbrouwer
null Beeld

Uw kunstwerk verhuist.

“Dat klopt. In 2013 kwam Rumoer op het Kattenburgerplein, maar toen dat verbouwd werd, moest het naar de opslag. Nu wordt het in de Kattenburgerstraat geplaatst.”

Het blijft dus in de buurt.

“Ja, want het werk gaat over bijna 400 jaar aan opstanden die zich hebben afgespeeld op de Oostelijke Eilanden, met name op Kattenburg. Rumoer bestaat uit zes putdeksels, die een kort hoorspel laten horen als je erop gaat staan. Iedere putdeksel vertelt het verhaal van een oproer dat daar in de buurt is geweest.”

Zijn de Kattenburgers dan zo’n opstandig volk?

“Dat geloof ik wel. Eén putdeksel vertelt bijvoorbeeld het verhaal van een oproer uit 1787, van de Bijltjes. Op Kattenburg woonden vroeger de arbeiders die op de scheepswerf werkten, die noemden ze de Bijltjes. De uitdrukking ‘bijltjesdag’ verwijst naar dat oproer, zo veel impact heeft dat gehad. En in een andere putdeksel zit bijvoorbeeld het verhaal van de huurstaking op Kattenburg, die wel 18 jaar heeft geduurd. Die huurders hebben zo lang hun poot stijf gehouden dat ze hun zin kregen.”

Kan de rest van Amsterdam dan iets leren van Kattenburg?

“Dat denk ik zeker. Ik denk dat de jongere generaties iets kunnen leren van de strijdlustigheid van Kattenburg. Zeker van die huurstaking. ­Gezien de huidige huizenmarkt lijkt me dat een mooie inspiratiebron.”

Waarom koos u voor putdeksels?

“Vanwege het ondergrondse van protest. En omdat je, wanneer je een kunstwerk in de publieke ruimte plaatst, rekening moet houden met het oorspronkelijke straatbeeld – putdeksels verstoren dat niet.”

Meer over