Zorg en politie werken samen voor Loverboy-slachtoffers

Om slachtoffers van loverboys psychologisch en juridisch te ondersteunen gaan zorg en politie in Amsterdam intensiever samenwerken. Mogelijk leidt dat tot meer aangiften tegen loverboys.

Jop van Kempen
null Beeld anp
Beeld anp

Het doel is de politie laagdrempeliger te maken voor jonge vrouwen die uit de greep willen raken van hun loverboy. "Slachtoffers hebben te vaak een negatieve associatie bij de politie," aldus Sigrid van de Poel, bestuurder van Jeugdbescherming.

"Dat bemoeilijkt de kans op een aangifte en vervolging van een loverboy." Acht partijen tekenen vandaag het 'Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+'.

Behalve de politie zijn dat onder meer Arkin, HVO-Querido, Spirit en Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Informatie uitwisselen tussen de organisaties moet makkelijker worden.

De gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor veiligheid en jeugdzorg, ondersteunt het initiatief.

Politie in burger
In de Koppeling, waar slachtoffers worden behandeld, is al geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze. Zo komt de politie in burger langs om het vertrouwen van slachtoffers te winnen.

Ook laten rechercheurs zich bijpraten over de behandeling. Op grond van hun beroepsgeheim mogen behandelaren geen belastende informatie doorspelen aan politie.

"Gezamenlijk optreden is krachtiger," zegt Olivier Dutilh, hoofd regionale recherche Amsterdam. "Als we een signaal van mensenhandel krijgen, onderzoeken we dat altijd. Maar we zoeken uiteraard zelf ook actief naar signalen van mensenhandel."

Loverboys verleiden kwetsbare meisjes. Tijdens de seksuele relatie die daaruit voortvloeit, introduceren ze het meisje in seks met andere mannen, doorgaans vrienden. Vervolgens worden de meisjes aangezet tot illegale prostitutie in huizen of auto's.

Op de meisjes wordt zware druk uitgeoefend om betaalde seks te hebben en het geld af te staan. Ze hebben een afhankelijkheidsrelatie met de loverboy. Ook zijn ze door belastend beeldmateriaal vaak chantabel. Ze durven zelden aangifte te doen.

Escalatie voorkomen
De intensievere samenwerking moet escalatie van loverboyproblematiek voorkomen. "Hoe vroeger we erbij zijn, hoe minder psychologische schade," zegt gz-psycholoog Floor 't Sas van Spirit.

Als een loverboy gevangenisstraf krijgt, komt dat het psychologische herstel van slachtoffers vaak ten goede.

Mensenhandel is lucratief. Een loverboy kan op jaarbasis zo'n drie ton verdienen met de gedwongen tewerkstelling van een minderjarig meisje.

Omdat er goed geld in te verdienen is, vermoeden hulpverleners dat de loverboys worden aangestuurd door zwaardere criminelen.

"Er zit nog een schil om de loverboys heen," zegt 't Sas. Ze stelt dat sommige loverboys voorkomen in de Amsterdamse Top 600 van jonge, zware criminelen.

In Amsterdam worden alleen al bij Spirit momenteel 40 meisjes behandeld voor de psychologische schade van mensenhandel. Hoeveel meisjes slachtoffer zijn in de regio Amsterdam, is moeilijk te bepalen.

Vanwege schaamte en angst blijft een deel van de problematiek onder de radar. In heel Nederland gaat het volgens het Nederlands Jeugdinstituut om zo'n 1500 slachtoffers.

40

In Amsterdam worden bij Spirit (jeugd- en opvoedhulp) 40 meisjes behandeld voor de psychologische schade van mensenhandel.

1500

Naar schatting van het Nederlands Jeugdinstituut gaat het in Nederland om 1500 slachtoffers.

Elke middag het laatste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief van Het Parool.

Meer over