Plus

Zo denken orthodoxe protestanten er dus over

De Nashvilleverklaring toont hoe onder orthodoxe protestanten wordt gedacht over homoseksualiteit. Er is nog een lange weg te gaan, constateert minister Van Engelshoven.

Roelf Jan Duin
Kees van der Staaij van der SGP Beeld anp
Kees van der Staaij van der SGPBeeld anp

Minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven (D66) noemt het een stap terug in de tijd. Maar de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring laat juist duidelijk zien hoe er anno 2019 in een deel van de protestantse gemeenschap wordt gedacht over homoseksualiteit.

Enkele honderden Nederlandse orthodox-christelijke predikanten en prominenten hebben de verklaring ondertekend die homoseksualiteit en transgenders expliciet afwijst.

Die zouden in strijd zijn met 'Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit'.

Ook wordt gesuggereerd dat homo's en transgenders kunnen genezen: 'De genade Gods stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.'

'Weet je welkom'
Een van de ondertekenaars is SGP-voorman Kees van der Staaij. Die krijgt bakken kritiek over zich heen, maar had in verband met de zondagsrust pas maandagochtend gereageerd.

"De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashvilleverklaring."

De kritiek op het Nashville Statement, dat al in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld en daar door 22.000 mensen is ondertekend, komt niet alleen uit voor de hand liggende hoek.

Meerdere Nederlandse predikanten en theologen hebben afstand genomen van de verklaring. 'Wie of wat je ook bent, weet je welkom,' twitterde de Westerkerk.

Richtingenstrijd
Het legt bloot dat binnen de protestantse kerk, waar homoseksualiteit al geruime tijd een heet hangijzer is, een richtingenstrijd woedt tussen de rekkelijken en de preciezen.

Waar het homohuwelijk voor de meeste protestantse kerkgenootschappen nog een stap te ver gaat, zijn er onder orthodox-christelijken steeds meer progressieve geluiden te horen. Kort gezegd komt hun houding neer op: je mag best homo zijn, zolang je het maar niet in de praktijk brengt.

De Nashvilleverklaring tapt uit een ander vaatje. Tornen aan Gods woord en 'zondige verlangens' toe te staan zal 'vroeg of laat het menselijk leven ruïneren', waarschuwt de tekst. Hoe extreem dit ook mag klinken, in de Biblebelt zijn dit soort opvattingen niet ongebruikelijk.

Kuzu
Dat Van der Staaij achter de verklaring staat is even­eens niet verrassend. Hij kent zijn achterban en weet ook dat niet ondertekenen hem kwalijk zal worden genomen.

Hoewel in Den Haag vrijwel unaniem afkeurend wordt gereageerd op de stellingname van de SGP, zullen de coalitiepartijen bij de mannenbroeders aankloppen als ze hun steun nodig hebben voor een meerderheid.

Opvallend was de reactie van Denk-voorman Tunahan Kuzu. "Wat is er eigenlijk nieuw aan de inhoud van de Nashvilleverklaring? Zou niet eens het besef moeten ontstaan dat jarenlang moslims als zondebok zijn misbruikt, terwijl deze grondwetvertrappende lui vrijuit zijn gegaan?"

Daarmee legt hij de vinger op de gevoelige plek: zowel onder orthodoxe christenen als moslims is de emancipatie van lhbti'ers nog lang geen vanzelfsprekendheid.

Lees ook: VU hijst regenboogvlag na ophef over anti-lhbti-pamflet

Meer over