Ziekenhuizen maken winst

AMSTERDAM - Bijna alle Amsterdamse ziekenhuizen zijn vorig jaar uit de rode cijfers gekomen. Koploper is het VU Medisch Centrum, waar de winst verachtvoudigde tot 41,3 miljoen euro.

Het BovenIJ Ziekenhuis leed over 2007 echter een verlies van 1,9 miljoen euro. Het Integraal Kankercentrum Amsterdam zat voor ruim anderhalve ton in de rode cijfers.

In 2006 jaar telde de stad vier verliesgevende ziekenhuizen. Het AMC liet de verliezen van 2006 achter zich, en behaalde een winst van 3,5 miljoen euro. Vorig jaar en dit jaar moest het AMC tien miljoen per jaar bezuinigen om de verliezen goed te maken.

Eén op de drie ziekenhuizen in Nederland zit in de rode cijfers, blijkt uit cijfers van databank Zorgsectorinfo.nl. Koploper is het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, met een verlies van 10 miljoen euro. Bij het Flevoziekenhuis in Almere stond de teller eind 2007 op 3,5 miljoen negatief. Het Slotervaartziekenhuis, dat twee jaar geleden door zware verliezen failliet ging, maakte in 2007 een winst van 6,5 miljoen.

De academische ziekenhuizen in Nederland hebben een uitstekend jaar achter de rug, met stevige winststijgingen. De meeste ontvingen vorig jaar vanwege een nacalculatie van de Nederlandse Zorgautoriteit miljoenen aan extra vergoedingen over de periode 2002-2006. Bij het VUmc bedroeg deze meevaller 17 miljoen euro, aldus financieel directeur Cees Buren. De grote brand die vorig jaar operatiekamers verwoestte bij het VUmc, leverde eenmalig een boekwinst op van ruim 6 miljoen, te danken aan verplichte afschrijvingen. Dit jaar komt de winst uit op 4 miljoen, verwacht de financieel directeur.

Naast het VUMC liet ook het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een uitschieter zien. De winst verdubbelde hier tot 26 miljoen euro.

In Utrecht daalde de winst van het UMC daarentegen flink: van 25,6 miljoen euro in 2006 tot 6 miljoen afgelopen jaar.

De ziekenhuizen voegen hun winsten steeds vaker toe aan de reserves. Financiers als banken eisen bij leningen steeds grotere buffers, omdat de ziekenhuizen grotere financiële risico's lopen na de invoering van de diagnosebehandelcombinaties. Hierbij vergoeden zorgverzekeraars per ziektegeval één prijs. Het risico dat een behandeling duurder uitvalt ligt bij het ziekenhuis.

Op een totaal eigen vermogen van 650 miljoen euro bedroeg het gemiddelde rendement van de ziekenhuizen in 2007 veertien procent. (MARC LAAN)

Archieffoto Slotervaart Ziekenhuis. Foto ANP Beeld
Archieffoto Slotervaart Ziekenhuis. Foto ANP
Meer over