Column

Zal er over honderd jaar ook een Jihadmuseum zijn?

Theodor Holman

Gideon kwam thuis en vertelde zijn vader en mij dat hij les had gehad over de Jodenvervolging. Het verbaasde hem dat zo veel Nederlanders 'fout' waren geweest in de oorlog en waren toegetreden tot het Duitse leger.

Aldus kwamen wij snel te spreken over de vele Nederlandse jihadisten die naar Syrië en andere landen trekken om te vechten. Ineens kwam het woord zoeaven in mij op.

Thuis googelde ik. Ik kwam het volgende tegen (alle cursiveringen zijn van mij):
'In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond in Italië een sterk nationaal bewustzijn, dat tot uiting kwam in een streven naar staatkundige eenheid in het land. Dit betekende een gevaar voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat, waarvan de Paus het hoofd was. Victor Emmanuel II, koning van Sardinië, veroverde in 1860 een gedeelte van het pauselijke gebied (...)
Zo ontstond het koninkrijk Italië, met Turijn als hoofdstad. Paus Pius IX behield nog slechts Rome met omgeving, het zogenoemde Patrimonium Petri. Hij begreep dat hij een sterker leger nodig had om zijn grondgebied te verdedigen.'

Nu komt het:
'De paus deed daarom een oproep aan de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Onder leiding van een Franse generaal werd het Regiment der Pauselijke Zouaven opgericht, waarin vrijwilligers uit diverse landen dienst namen. De zouaven werden aldus genoemd naar een dappere inheemse stam in Algiers, die zich aan de Fransen had onderworpen en waaruit een keurkorps van het Franse leger was gevormd. Met ruim 3000 man vormden Nederlanders het grootste contingent. (...)
Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 het voornaamste verzamel- en vertrekpunt van de aspirant-zouaven vanuit Nederland. In 1870 bezette het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat.'

Waar komt deze tekst vandaan?

Van de website van het Zouavenmuseum te Oudenbosch!

Zal er over honderd jaar ook een Jihadmuseum zijn? In Slotervaart misschien?

Voor de goede orde: de moderne mengeling van nationalisme en godsdienst is de resultante van het Sykes-Picot-verdrag tussen de Britten en Fransen (1920), waarbij het Ottomaanse rijk werd opgedeeld in landen zoals Syrië en Irak (niet Koerdistan).

Die kunstmatige landen worden al bijna een eeuw bijeengehouden door lokale despoten.

Meer over