Woningmarkt in beweging: Amsterdammer verhuist weer

De Amsterdamse woningmarkt is vorig jaar weer in beweging gekomen. Voor het eerst sinds de crisis kwamen meer woningen vrij en verhuisden Amsterdammers vaker.

Ton Damen
Verhuizen bij Uilenstede. Archiefbeeld. Beeld Marc Driessen
Verhuizen bij Uilenstede. Archiefbeeld.Beeld Marc Driessen

Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarboek 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Vanaf 2007 was de Amsterdamse woningmarkt elk jaar verder op slot gegaan. Terwijl het aantal vrijkomende sociale huurwoningen slonk, viel vanaf 2008 ook de markt van koopwoningen sterk terug. Vorig jaar keerde het tij en sloeg de daling om in een stijging. In 2013 was het aantal binnen één jaar vrijgekomen en te betrekken huur- en koophuizen gedaald tot onder de 24.000. Vorig jaar steeg dat naar bijna 27.000.

Sociale huur
Voor het eerst steeg vorig jaar ook het aantal sociale huurwoningen dat woningcorporaties konden toewijzen. Het waren er 6.027 via Woningnet en 1.470 via directe bemiddeling door instellingen aan bijvoorbeeld daklozen of mensen met een psychische of lichamelijke handicap. In totaal werden 750 sociale huurwoningen meer verhuurd.

Kopen neem extra toe. In 1995 was meer dan zestig procent van de huizen in Amsterdam een sociale huurwoning in bezit van corporaties, tegen ongeveer 48 procent in 2013. Het aandeel koophuizen steeg van 8 procent in 1995 tot 32 in 2013.

Particulier bezit
Op dit moment staan in Amsterdam nog 230.000 sociale huurwoningen, waarvan 56.000 in handen van particulieren. Deze voorraad daalt naar 187.000 in 2019, waarvan 162.0000 van corporaties en 25.0000 van particulieren. Het fenomeen sociale huurwoningen in particulier bezit zal op termijn verdwijnen.

Corporaties zien een ondergrens van 150.000 in het verschiet liggen. Wethouder Laurens Ivens (SP) van Wonen vindt dat te weinig. 'Corporaties mogen jaarlijks nog maar tweeduizend huizen verkopen, tegen drieduizend nu. Vanaf 2019 mogen ze evenveel woningen bouwen als ze verkopen. Mocht de voorraad sociale woningen onder die 162.000 komen, dan moeten ze bijbouwen.'

Er werden in Amsterdam vorig jaar meer dan vijfduizend huizen verhuurd via nieuwe tijdelijke contracten. Het gaat om 4146 korte huurcontracten voor buitenlandse studenten. Voor het eerst heeft de AFWC hierbij de cijfers van studentenhuisvester Duwo bij kunnen voegen.

Verder waren er in 2014 890 tijdelijke verhuurovereenkomsten, en bovendien 360 gebruiksovereenkomsten (antikraak).

Meer over