Woningcorporaties in Centrum, Zuid en West overvragen

Woningcorporaties verhuren of verkopen nu veel woningen in de stadsdelen Centrum, Zuid en West voor onbehoorlijke bedragen. Voor ruim een derde van de corporatiewoningen in de vrije sector moet meer dan negenhonderd euro huur per maand worden betaald.

Ton Damen
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dit zeggen gemeenteraadslid Michiel Mulder en onderzoekster Winnie Terra, beiden van de PvdA. Volgens hen schuwen de corporaties huren van meer dan vijftienhonderd euro niet. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer signaleert landelijk dezelfde trend. Zij zal de minister van Binnenlandse Zaken hierover aan de tand voelen.

Volgens de PvdA in Amsterdam werden in het centrum in het eerste halfjaar gemiddeld tweehonderd sociale huurwoningen per maand met een huur tot 664 euro per maand - de maximale huur waarvoor je nog huurtoeslag krijgt - aangeboden. In hetzelfde gebied boden zij volgens de PvdA ongeveer zeventig vrijesectorhuurwoningen per maand aan.

Geen cijfers over vrije sector
Terwijl de gemeente de sociale verhuur registreert, worden geen cijfers over de vrije sector bijgehouden. Mulder en Terra onderzochten het verhuurgedrag van corporaties in de vrije sector in juli en augustus.

Jeroen van der Veer, beleidsadviseur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), bevestigt dat sprake is van 'dure huur'. Hij zegt dat 32 procent van de nieuw verhuurde vrijesectorwoningen een huur heeft van meer dan 930 euro per maand.

Dat corporaties in de vrije sector duur verhuren, bevestigt Van der Veer. "De corporaties hebben dat geld nodig. Ze moeten meebetalen aan de huurtoeslag en ze moeten sociale woningen voor mensen met lage inkomens betaalbaar houden."

Van der Veer vindt verder dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. "De voorraad bedraagt 195.000 woningen. Daarvan verhuren wij drie procent boven de 664 euro."

Mulder en Terra zijn bezorgd over het aanbod voor nieuwe huurders. Mulder: "De AFWC gaat uit van site Rooftrack van Woningnet. Maar het zijn er meer! Corporaties bieden ook woningen aan die alleen op hun internetsites staan."

Minder sociale verhuur
Door de crisis en 'de Donnerpunten' per oktober 2011, waardoor verhuurders meer huur mochten vragen, komen volgens de PvdA minder corporatiewoningen vrij en daarvan gaat volgens Mulder en Terra een steeds kleiner deel in de sociale verhuur. De rest wordt duur verhuurd of verkocht.

De cijfers tonen volgens Mulder en Terra aan dat corporaties niet in de eerste plaats sociale verhuurders zijn. Mulder: "Zij willen vooral geld verdienen. Corporaties zeggen dat zij mensen met middeninkomens woningen met huren tot achthonderd euro aanbieden. Wij zagen op Woningnet dat ze meer vroegen. Twaalfhonderd euro is normaal."

Donnerpunten
En dan is er nog de koopsector. In de zomermaanden stonden 379 corporatiewoningen in het gewilde deel van de stad te koop. Terra: "Als daarvan elke maand ruim tien procent wordt verkocht, gaan daar steeds veertig sociale woningen verloren."

De PvdA eist dat de Donnerpunten worden geschrapt en dat het toezicht op de corporaties wordt verscherpt.

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch zegt dat corporaties ook landelijk veel minder sociale huurwoningen aanbieden. Het deel dat, mede door de Donnerpunten, in de vrije sector terechtkomt, wordt volgens hem te vaak duur verhuurd. Monasch: "Corporaties zijn marktpartijen geworden; ze bedienen mensen met hoge inkomens en expats in plaats van mensen met lagere inkomens."

Lees meer vandaag in Het Parool.

Meer over