'Witte man heeft het lastig bij de PvdA'

Er waren drie pogingen voor nodig, maar toen wisten de PvdA-leden zittend raadslid Michiel Mulder op een verkiesbare plaats te krijgen. Diversiteit of ervaring, dat was de kwestie.

Jasper Karman
Emre Ünver heeft zijn zevende plaats op de kandidatenlijst behouden. Beeld Jean-Pierre Jans www.jeanpierrejans.nl
Emre Ünver heeft zijn zevende plaats op de kandidatenlijst behouden.Beeld Jean-Pierre Jans www.jeanpierrejans.nl

'Ik zie vanavond veel mensen die ik anders nooit zie bij partijbijeenkomsten.' Aissa Zanzen, nummer veertien op de conceptkandidatenlijst van de PvdA, zegt het met een zuur glimlachje. En dan venijnig: 'Waarom zijn ze er alleen vanavond? Waarom zetten ze zich niet altijd voor de stad en de partij in?'

Zanzen is er niet gerust op dat hij aan het einde van de avond nog veertiende zal staan. Gezien de laatste peilingen is dat net geen verkiesbare plaats. Campagne voeren voor zichzelf wilde hij niet. 'Ik heb serieus overwogen me vanwege dit circus niet kandidaat te stellen.'

Zijn blik glijdt over de ongeveer 350 PvdA-leden die zich in de aula van het St. Nicolaaslyceum in Zuid hebben verzameld voor de Poolse landdag die de afdeling eens in de vier jaar belegt. Vanavond mogen de leden hun zegje doen over de conceptkandidatenlijst, die is opgesteld door oud-minister Jacqueline Cramer.

Kwaliteiten
Cramer vond het zelf een prachtige lijst. Bij het samenstellen had ze gelet op leeftijd, diversiteit, geslacht en motivatie. Maar niet iedereen was tevreden. Er was stevige kritiek. Uiteraard van kandidaten die vonden dat de commissie hun kwaliteiten niet op waarde had geschat, maar ook van georganiseerde groepen.

Zo is er een groep rond partijcoryfee Bouwe Olij en de fractie uit Oost, die meer ervaren mensen hoog op de lijst wil hebben. Zij willen Gery de Boer (nummer 25 op de conceptlijst), Michiel Mulder (23) en Arco Verburg (10) naar de vijfde, zesde en zevende plaats krijgen.

Daartegenover staat weer een groep, gesteund door de Jonge Socialisten en een PvdA-kliek uit West, die juist niets wil veranderen. Die groep beschermt daarmee vooral de posities van Eric de Groot (12), nu fractievoorzitter in West, en Toon Geenen (13), voorzitter van de Jonge Socialisten.

Daarnaast zijn er groepen supporters die kandidaten uit hun stadsdeel steunen.

Daardoor blijkt het niet eenvoudig te zijn een kandidaat hoger op de lijst te krijgen. De eerste vier plaatsen gaan dan ook bij acclamatie naar de voorgestelde kandidaten. Daarmee wordt Pieter Hilhorst ook eindelijk officieel lijsttrekker.

De eerste aanvalspoging betreft plaats vijf van Pia van den Berg, oud-directeur van De Engelenbak. Olij schuift De Boer naar voren, waarna een lange rij supporters van beide kandidaten een vurig pleidooi houdt voor De Boer en Van den Berg. Het haalt niets uit: Van den Berg wint met gemak, want hij krijgt 75 procent van de stemmen.
Olij zucht en staakt zijn pogingen De Boer hoger te krijgen.

Op het nippertje
Nu is het tijd voor Mulder. Een nog langere rij voorstanders pleit voor het zittende raadslid, expert op het gebied van wonen. 'Die kennis ontbreekt nu op de lijst,' zegt het ene na het andere partijlid.
Mulder krijgt veel handen op elkaar, maar de lobby uit Nieuw-West en West en de Jonge Socialisten is net te sterk: Sofyan Mbarki weet zijn zesde plaats op het nippertje te behouden. En ook plaats zeven van Emre Ünver blijkt voor Mulder te hoog gegrepen te zijn.

Dat leidt tot frustratie in de zaal. Flora Bremer neemt het op voor 'witte mannen onder de veertig met een saaie Hollandse naam, zoals Michiel Mulder'. 'Die hebben het namelijk lastig in deze partij.'

Dat leidt tot een woedende reactie van de Jonge Socialisten. 'Staat Ilham Saadi soms vanwege haar achternaam als elfde op de lijst?'

De discussie over diversiteit op de lijst versus ervaring en kennis splijt de partij genadeloos in tweeën, maar nu valt het kwartje de goede kant op voor Mulder: hij krijgt 54 procent van de stemmen en zal zo goed als zeker ook na de verkiezingen weer in de raad zitten. Dat leidt tot veel blijdschap op de tribune, waar Mulder wordt bedolven onder een meute PvdA'ers. Saadi en de volgenden op de lijst schuiven een plekje op.

Een goed ingevoerd PvdA-lid op de tribune knikt naar de minzaam glimlachende Olij, die Mulder stevig de hand drukt. 'Mooi voor Mulder, maar dit was niet gratis. Er komt een dag dat de groep Olij hier iets voor terugvraagt.'

Meer over