Column

Witland

THEODOR HOLMAN

Er was eens, in Witland, een prins die op weg was naar Zwartland.

Dat is niet zo gek, hoor. Zwartland is een land waar we allemaal naartoe gaan. De weg is lang, soms moeizaam en moeilijk, want je weet nooit waar Witland eindigt en Zwartland begint.

De prins zat op zijn paard en herinnerde zich een kortere route. Het paard sloeg een zijweg in en ineens stond de prins voor de grens van Zwartland.

'Ik wil graag naar binnen,' zei de prins.

'Magniet van Mochtniet,' zei douanier Hobbel. 'Zwartlandverbodje voor prins.'

'Maar ik wil Zwartland in. Waarom mag ik er niet in?' vroeg de prins.

'Zwerfblijf zegt Magniet van Mochtniet, prins moet in Witland blijven!' zei Hobbel.

'Waarom moet ik hier blijven zwerven?'

'Witland na Leefland is Zwerfland voor prins volgens Magniet van Mochtniet.'

De prins begreep er niets van.

Hij keek eens achterom. Hij kon niet terug naar Leefland. Veel en veel te ver weg. En Witland... tja, daar kon hij wel blijven zwerven, maar...

'Het is alleen maar wit in Witland, mag ik alsjeblieft naar Zwartland? Iedereen mag toch wel eens naar Zwartland?'

'Nogniet Zwartland zegt Magniet van Mochtniet. Spijt me. Gaat u maar witten.'

'Maar waar moet ik witten, en wat moet ik witten?' vroeg de prins wanhopig. 'Ik wil naar Zwartland.'

'Waarom wilt u daar zo graag heen?' vroeg Hobbel.

'Daar is toch rust? Dat heb ik gehoord. Daar schijnt het einde van de Rivier van het Verdriet te zijn, waar het goed toeven is.'

Hobbel knikte. Hij ging op een boomstronk zitten en stopte een pijpje. 'Weet u,' zei hij, 'u hebt de zijroute genomen en dat mocht niet.'

'Ik nam gewoon een andere route,' zei de prins.

'U bent dus de weg niet gegaan,' zei Hobbel, 'en een ieder moet de weg gaan.'

'Maar misschien was die zijroute wel mijn weg,' zei de prins

Hobbel trok aan zijn pijpje en dacht lang en diep na. Nu eens schudde hij zijn hoofd, dan weer knikte hij ja. 'Het spijt me,' zei hij. 'U moet voorlopig nog even door Witland blijven zwerven.'

'Maar dat is onmenselijk,' zei de prins.

'Als je al in Witland bent, telt dat niet,' zei Hobbel.

'U hebt de zijroute genomen en dat mocht niet'

Meer over