Wiebe Wieling: 'Nog lang geen Elfstedentocht'

Wiebe Wieling, voorzitter van de Vereniging De Friesche Elfsteden, heeft zojuist verklaard dat er voorlopig nog geen sprake kan zijn van een Elfstedentocht.

Coen Brandhorst

Wieling zei hierover voor de microfoon van het ANP: 'Ik vind dat eigenlijk nog een beetje gevaarlijk. Op het buitenijs kan nog niet eens geschaatst worden en op de Grote Wielen zijn gisteren nog mensen door het ijs gezakt. Alstublieft, houd dat nou even verder weg.'

Wiebing zei verder: Laten we niet de illusie hebben dat het die kant al opgaat, want het is in de verste verte niet goed om nu al te praten over een Elfstedentocht.'

De Leeuwarder Courant meldt dat de afgelopen nacht is eerder slecht dan goed geweest is voor het ijs. 'In plaats van de beloofde matige vorst bleef door de bewolking het kwik steken op slechts een paar graden onder nul, waardoor de ijsdikte niet aangroeide,' aldus weerman Johan Habekothé op de site van de krant.

Vrees voor te grote toeloop publiek bij eventuele tocht
De belangstelling voor de Elfstedentocht zal zo groot zijn, dat de toestroom van mensen moet worden gereguleerd. Dat stelt hoogleraar Jan Brouwer, gespecialiseerd in openbare orde en veiligheid, in het Dagblad van het Noorden. 'Met elf noodverordeningen red je het niet', aldus Brouwer.

'Het afsluiten van de provinciale grenzen is lastig. Dit vereist een enorme inzet van mensen en middelen." Inzet van het leger sluit hij niet uit. Brouwer voorziet meer problemen bij het afgrendelen van Friesland. 'Als je de toegang tot de provincie beperkt, moet je keuzes maken: wie wel en wie niet? Om te voorkomen dat mensen massaal het ijs opgaan, moet er een speciale noodverordening komen: geen deelnemer, dan geen toegang tot het ijs."

Volgens Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslân, wordt de provincie niet afgegrendeld en het leger wordt evenmin ingezet. 'We weten hoeveel auto's en mensen we kunnen bergen. Komen er meer, dan staat het stil. In die gevallen roepen we mensen op vooral thuis te blijven.'

Toertocht Eernewoude afgeblazen
De voor zaterdag aangekondigde toertocht op de Jan Durkspolder bij Eernewoude is afgeblazen. De toezichthoudende ijswegencentrale vindt het niet vertrouwd de tocht uit te schrijven. De centrale schrijft een ijsdikte van 10 centimeter voor. Gemiddeld ligt er op de polder 8 centimeter ijs.

Organisator Age Veldboom van de toertocht is het niet eens met de beslissing. 'De Jan Durkspolder is een ondergelopen polder, waar het niet diep is. Het ijs is prachtig en van goede kwaliteit. Ik snap dat de ijswegencentrale die 10 centimeter aanhoudt voor tochten op diep water, maar ik vind het onjuist dat het ook geldt voor de polder.' Veldboom verwacht dit weekend desondanks veel schaatsers. 'Dit is één van de weinige plekken waar het vertrouwd is.'

Meer over