Werkgevers pleiten voor meer loonruimte

Werkgevers en vakbonden moeten in het cao-overleg zorgen voor meer loonruimte. Dat is goed voor de koopkracht en dus voor de economie. Directeur Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN heeft dat vandaag gezegd tijdens een bijeenkomst over arbeidsverhoudingen in Amsterdam.

Van der Steen is niet voor loonstijgingen zonder meer. Er moet wel iets tegenover staan. Hij pleit voor 'slimme, creatieve maatregelen' om de arbeidsproductiviteit te vergroten, zodat het bedrijfsleven een betere concurrentiepositie krijgt. 'Als het bedrijfsleven concurrerend is, is er geen sprake van economische crisis en het gaat het met de werkgelegenheid en de koopkracht ook goed.'

De AWVN-directeur denkt onder meer aan beloningsvormen die afhankelijk zijn van het resultaat, flexibeler dienstroosters en het verlagen van de kosten van de vaak dure pensioenregelingen. Ook is hij voor een verlenging van de werkweek, zoals bepleit door D66, maar dan niet als algemene maatregel. Per bedrijfstak moet bekeken worden of het zinvol is dat werknemers meer uren maken. In een interview met het ANP noemde Van der Steen enkele weken terug een nullijn voor de lonen al 'niet realistisch'.

Van der Steen maakt zich overigens zorgen over de ontwikkeling van de cao-lonen. Dit jaar bedraagt de gemiddelde loonstijging tot dusver 1,7 procent. 'Onze zorg is dat de lonen omhoog gaan terwijl de economie krimpt. We zijn er niet gerust op dat er voldoende afspraken worden gemaakt over verbetering van de concurrentiekracht van de bedrijven.'

Meer over