Werkgevers noemen nullijn niet realistisch

Een nullijn voor de lonen in het bedrijfsleven is niet realistisch. Dat heeft directeur Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN donderdag gezegd tegen het ANP. 'Een pleidooi voor de nullijn zul je uit dit huis niet zo snel horen', aldus Van der Steen. De AWVN is de adviesorganisatie voor werkgevers, onder meer de leden van VNO-NCW, als het gaat om personeelsbeleid en cao-onderhandelingen.

Volgens de AWVN-directeur is er geen draagvlak voor een algehele bevriezing van de lonen, omdat bijvoorbeeld ook nu in economisch mindere tijden er altijd bedrijven en sectoren zijn die wel goed draaien. Zo wees hij op de voedings- en chemische industrie.

Het 'lenteakkoord' dat in de Tweede Kamer is gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gaat voor ambtenaren en onderwijspersoneel wel uit van een nullijn. Van der Steen heeft hier begrip voor, omdat de partijen gedwongen zijn een bezuinigingsdoel te halen om het overheidstekort binnen de EU-norm van 3 procent te brengen.

Maar voor de marktsector ziet hij meer heil in een flexibele opstelling. Per bedrijf of bedrijfstak kunnen afspraken worden gemaakt over het optrekken van de lonen of eenmalige extraatjes. Daar moet dan wel iets tegenover staan. Bijvoorbeeld prestatiedoelen waarop het personeel zich vastlegt, of het inleveren van vakantiedagen. In het automatisch compenseren van de inflatie, waarvoor vakbonden ijveren, ziet Van der Steen niets. 'Die tijd is voorbij.'

Meer over