Welzijnssubsidies in Oost op de schop

Het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Oost gaat het beleid op welzijnssubsidies grondig herzien. Volgens verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh zijn subsidies te lang te vanzelfsprekend geweest. Het huidige beleid laat te veel ruimte voor activiteiten die onvoldoende bijdragen aan dat wat het stadsdeelbestuur wil bereiken.

Jeannine Julen
Kinderen bakken vrijwillig pannenkoeken voor ouderen. Beeld ANP
Kinderen bakken vrijwillig pannenkoeken voor ouderen.Beeld ANP

Zo wil het stadsdeelbestuur activiteiten als Arabische les, Spaanse les of bridge die plaatsvinden in buurthuizen niet langer subsidiëren. Verder blijkt dat een aantal vrijwilligers die betrokken zijn bij kinderactiviteiten geen verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben aangevraagd. Daarnaast heeft het stadsdeel met enkele organisaties al een jaar lang geen contact meer. 'Ik kies nu voor heldere criteria, meer efficiëntie en bijsturing tijdens de rit als doelen niet gehaald worden', zegt Thesingh over haar nieuwe aanpak.

Thesinghs stelt dat haar beleid geen afbreuk doet aan haar waardering voor de vele vrijwilligersorganisaties in Oost. 'Dat ik nu heel kritisch naar subsidies kijk, wil niet zeggen dat het opeens allemaal niet deugt. Maar wel dat er zaken moeten veranderen', zegt de wethouder. Thesingh geeft echter ook toe dat het stadsdeel de afgelopen jaren niet helder is geweest over de voorwaarden. 'We gingen bovendien te weinig langs bij organisaties om te kijken hoe het gaat. Daar komt nu verandering in.'

Het nieuwe beleid
Vanaf 2013 ontvangen organisaties geen subsidie meer voor de huur van een eigen gebouw. Ook worden activiteiten in het kader van 'ontmoeting' enkel gesubsidieerd als het kwetsbare groepen betreft zoals ouderen en mensen met een laag inkomen. Een aantal activiteiten wordt niet langer gesubsidieerd, omdat het aanbod voldoende door andere organisaties gewaarborgd wordt, zoals huiswerkbegeleiding en opvoedondersteuning.

Meer over