Update

Wellicht veel meer kernwapens VS ontmanteld

De Amerikaanse regering onderzoekt de mogelijkheid om beduidend meer kernwapens te ontmantelen dan waarvan sprake is in het ontwapeningsakkoord met Rusland. Die overeenkomst gaat uit van een aantal van 1550 inzetbare kernkoppen in 2018, maar ambtenaren bekijken nu de gevolgen van een reductie tot 1000, 700 of 300 kernkoppen.

Redactie
In de woestijn bij Amarillo, Texas, werden vorig jaar oktober de laatste B53-bommen, stammend uit de Koude Oorlog, ontdaan van hun nucleaire lading tot ontploffing gebracht. Beeld
In de woestijn bij Amarillo, Texas, werden vorig jaar oktober de laatste B53-bommen, stammend uit de Koude Oorlog, ontdaan van hun nucleaire lading tot ontploffing gebracht.

Berichten over de mogelijke sloop leidde gisteren tot scherpe kritiek van Republikeinse parlementsleden. Een reductie met 80 procent 'moedigt onze vijanden aan en ontmoedigt onze vrienden', waarschuwde Mac Thornberry in het Huis van Afgevaardigden.

De laagste aantallen waarover nu wordt gesproken, zouden de VS weer terugbrengen op het niveau van de jaren vijftig. Het land beschikt nu samen met Rusland over naar schatting 93 procent van alle nucleaire wapens ter wereld. China zou 400 kernkoppen tot zijn beschikking hebben, Frankrijk 348, en Israël en Groot-Brittannië elk rond de 200. India heeft er volgens het Stockholm International Peace Institute ruim 80 en Pakistan ongeveer 40. Noord-Korea zou rond de tien kleine atoomwapens hebben.

Het Amerikaanse reductieprogramma is ingezet onder president Barack Obama. Die wil dat nucleaire wapens een minder belangrijke rol gaan spelen, terwijl de strategische afschrikking gewaarborgd blijft. De overeenkomst met Rusland dateert uit december 2010. Naderhand ontstond kritiek op de trage manier waarop de VS de sloop van kernwapens in gang zette. Rusland zou zijn arsenaal sindsdien nog hebben uitgebreid.

Meer over