VVD: Grondwet wijzigen, zodat Kamer machtiger wordt

De VVD wil de Grondwet zo aanpassen dat internationale regelgeving niet meer automatisch van kracht wordt, als deze botst met Nederlandse wetten en regels.

Redactie
VVD-fractievoorzitter en Stef Blok. Beeld ANP
VVD-fractievoorzitter en Stef Blok.Beeld ANP

Dat stellen VVD-Kamerleden Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne vandaag in NRC Handelsblad.

Zij willen dat het Nederlandse parlement voortaan bepaalt hoe internationale verdragen worden geïnterpreteerd. In Nederland kunnen burgers direct rechten ontlenen aan dit soort afspraken. In veel andere landen is er eerst een uitvoeringswet nodig, die door het nationale parlement wordt goedgekeurd.

Op grond van de huidige situatie bepaalde een rechter onlangs dat kunstenaars recht hebben op een overgangsregeling nu een speciale subsidie voor hen is gestopt. Dat zou voortkomen uit het Europees verdrag voor de rechten van de mens.

Om te waarborgen dat dit in de toekomst anders gaat, wil de VVD de zinsnede 'behoudens voor zover bij wet anders is bepaald' toevoegen aan de Grondwet. Zo kan het parlement volgens de VVD precies bepalen wat de doorwerking van internationale verdragen betekent.

Meer over