VVD en PvdA houden vast aan begrotingsnorm EU

De regeringspartijen VVD en PvdA houden vast aan de begrotingsnorm van de EU, die voorschrijft dat het overheidstekort volgend jaar hooguit 3 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen. Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) hebben dat donderdag gezegd in de Tweede Kamer. Volgens ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) betekent dat dat er volgend jaar extra bezuinigd moet worden. Uit die ramingen blijkt namelijk dat het tekort boven de 3 procent uitkomt in 2013.

redactie
Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD) Beeld ANP
Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD)Beeld ANP

Harbers nam afstand van uitspraken van CPB-directeur Coen Teulings. Die vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen omdat dat de economie te veel schade toebrengt. Volgens Harbers komt het recept van Teulings erop neer dat 'de rekening wordt doorgeschoven naar volgende generaties'.

Ook Nijboer onderstreepte dat de Europese begrotingsregels 'leidend' zijn voor de coalitie. Voor de PvdA zijn die regels weliswaar in principe 'niet heilig', maar in de kabinetsformatie is nu eenmaal afgesproken ze te handhaven, zei hij.

Harbers zei geen signalen te hebben dat Brussel soepeler zal omgaan met de EU-begrotingsnorm, zoals Jesse Klaver van GroenLinks veronderstelt. Mocht de Europese Commissie toch besluiten tot een coulantere houding 'dan zien we wel weer verder', zei de VVD'er.

Geen paniekvoetbal
Overigens willen VVD en PvdA niet nu al besluiten om extra te bezuinigen. De knoop moet pas worden doorgehakt in het voorjaar. Het kabinet maakt dan, zoals ieder jaar, een tussenbalans op van de lopende begroting. 'Geen paniekvoetbal', zei Harbers. 'Koers houden', vindt Nijboer.

Een deel van de oppositie haalde in het debat met minister Jeroen Dijsselbloem met Financiën hard uit naar het bezuinigingsbeleid van het kabinet. Volgens PVV'er Tony van Dijck heerst bij het kabinet 'de angst voor Brussel'. Het gevolg is dat de economie krimpt en de werkloosheid fors oploopt. Ook SP en GroenLinks vinden dat het roer om moet. Het kabinet moet stoppen met bezuinigen en gaan investeren in de economie, zeggen deze fracties.

CDA en D66 vinden wel dat het kabinet moet vasthouden aan de begrotingsregels uit Brussel. Zij willen dat het niet wacht tot het voorjaar met het nemen van maatregelen, maar dat het nu al ingrijpt. Volgens Wouter Koolmees van D66 maakte het vorige kabinet de fout 'niet op tijd bij te sturen'.

Meer over