Vruchtbaarheidsbehandeling niet beïnvloed door gewichtsverlies

Een groot Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen met overgewicht niet sneller zwanger worden via IVF als ze gewicht verliezen. De studie heeft het verband tussen het succes van IVF en gewichtsverlies van vrouwen met ernstig overgewicht geduid.

Hannah Stöve
Een onderzoeker op de IVF-afdeling van het academisch ziekenhuis Maastricht. Beeld anp
Een onderzoeker op de IVF-afdeling van het academisch ziekenhuis Maastricht.Beeld anp

De studie toont aan dat vrouwen met obesitas (een BMI-score hoger dan 29) en fertiliteitsproblemen niet sneller zwanger worden via IVF als ze gewicht verliezen. De resultaten werden woensdag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Dat overgewicht kan zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen is algemeen bekend. Maar welke invloed overgewicht heeft bij het verwekken van kinderen via IVF is nu voor het eerst onderzocht, in 23 Nederlandse ziekenhuizen.

Lifestyle intervention
De onderzoekers verdeelden 577 obese vrouwen die niet natuurlijk zwanger kunnen worden in twee groepen.

De eerste groep volgde een half jaar een 'lifestyle intervention'-programma om gewicht te verliezen en kreeg daarna anderhalf jaar een vruchtbaarheidsbehandeling. De tweede groep werd niet aangespoord gewicht te verliezen en kreeg twee jaar vruchtbaarheidsbehandeling.

De onderzoekers keken naar welk percentage van de vrouwen in staat was binnen twee jaar een gezond kind te baren. Van de vrouwen die gewicht waren verloren kreeg ruim 27 procent binnen twee jaar een nakomeling. Van de vrouwen in de tweede groep beviel ruim 35 procent in die tijd van een kind.

Hierdoor concluderen de onderzoekers dat een dergelijk programma voorafgaand aan een vruchtbaarheidsbehandeling geen invloed heeft bij het verwekken van kinderen via vruchtbaarheidsbehandelingen ( zoals IVF).

Wel invloed op natuurlijke conceptie
Dit verschil verdween als gekeken werd naar alle zwangerschappen die ontstonden binnen 24 maanden en leidden tot een bevalling daarna: in beide groepen vrouwen had ongeveer 55 procent een kind.

Tijdens het onderzoek werden sommige vrouwen echter toch nog op natuurlijke wijze zwanger. Van de vrouwen die gewicht verloren werd 26 procent op natuurlijke wijze zwanger, terwijl er slechts 16 procent van de vrouwen die hun levensstijl niet veranderden natuurlijk zwanger werd.

Gewicht verliezen lijkt dus wel een positieve invloed te hebben op het natuurlijk verwekken van kinderen.

Meer over