Verzekeraars: nog geen idee van schade City Box

De omvang van de schade door de brand bij City Box is nog niet bekend. Experts zullen de toedracht en schade vaststellen en huurders kunnen een claim indienen. Foto Tim Pothuizen, Reinders bouw Beeld
De omvang van de schade door de brand bij City Box is nog niet bekend. Experts zullen de toedracht en schade vaststellen en huurders kunnen een claim indienen. Foto Tim Pothuizen, Reinders bouw

De persoonlijke bezittingen van honderden mensen zijn verwoest tijdens de brand in een City Box-opslagruimte in Amsterdam-Noord. De schade is groot.

Hoeveel zij vergoed krijgen, hangt af van de conclusies van de experts en van de hoogte van hun eigen claim.

De brandweer was gisteren nog aan het nablussen, maar voor de klanten van de City Box-opslagruimte in Amsterdam-Noord is het duidelijk: hun persoonlijke bezittingen zijnverwoest.

Duizenden Nederlanders maken voor korte of langere tijd gebruik van deze opslagruimtes. Verspreid over het hele land staan 149 van dergelijke minidepots. Deze verschillen in omvang, van 150 boxen tot 1500. De redenen voor het elders bewaren van spullen lopen uiteen, van overtollig huisraad na een verhuizing of scheiding, tot verzamelingen waar thuis geen plek voor is. Ook bedrijven maken gebruik van de opslagruimtes.

Worden de opgeslagen spullen vergoed bij een brand? ''In het algemeen voldoet voor een korte periode de normale inboedelverzekering,'' zegt Marko van Leeuwen van het Verbond van Verzekeraars.

''Dan moet wel aan de verzekeraar gemeld worden dat de inboedel elders is opgeslagen. Vaak mogen mensen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, een maand of drie hun spullen opslaan. Mensen zullen dan de geleden schade naar rato van hun totale inboedel uitgekeerd krijgen.''

Een aantal opslagruimtes bieden hun klanten bij het tekenen vaneen contract ook een verzekering aan, vaak een bepaalde waarde per kubieke meter. ''Dit bedrag zal waarschijnlijk worden uitgekeerd,'' zegt Van Leeuwen.

In Amsterdam is de omvang van de schade en uitbetaling daarvan nog niet bekend. ''Daarvoor is het nog te kort geleden gebeurd,'' zegt Christo Beumer, die namens de verzekeraars de afhandeling van de brand coördineert. ''Experts zullen de toedracht en schade vaststellen en huurders kunnen een claim indienen.

De komende dagen zal de omvang duidelijk worden.'' De brandveiligheid van een opslagruimte verschilt per bedrijf en gemeente. Elke opslagruimte moet in elk geval voldoen aan de brandveiligheidseisen die gemeenten stellen. Zo moeten de ruimten onderverdeeldzijn in compartimenten die een eventuele brand vertragen.

De 109 bedrijvendie zijn aangesloten bij de Nederlandse Mini-Opslag Vereniging moeten daarnaast een brandmeldingsysteem en cameratoezicht hebben. Ook is het opslaan van brandbare en illegale stoffen niet toegestaan.

Toch is dit lastig te controleren, omdat de inhoud van de boxen privé is. Alleen de huurder heeft via een pincode en eigen sleutel toegang tot een box.

Sommige bedrijven, zoals Shurgard, City Box en Allsafe Mini Opslag, hebben wel manieren om te controleren of er zaken worden opgeslagen die niet mogen, maar 'die methodes hangen we niet aan de grote klok', aldus Eric Stubbé, directeur van Allsafe.

City Box heeft voor de getroffen huurders een speciaal telefoonnummeropengesteld: 020-511 25 66.

Bovendien is op de website www.cityboxsteunpunt.nl een lijst met antwoorden geplaatst op veel voorkomende vragen. Deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd. (GPD)

Meer over