Nieuws

Verontrustend: Zeeburgereiland zakt 50 tot 80 centimeter (in 30 jaar)

Het Zeeburgereiland zinkt. Of preciezer: de bodem daalt veel meer dan vooraf verondersteld, zo blijkt uit recente metingen in de Sluisbuurt. Dit kan problemen geven met kabels en leidingen.

Marc Kruyswijk
null Beeld Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Beeld Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie

De komende dertig jaar moet bij het Zeeburgereiland rekening worden gehouden met een bodemdaling van vijftig tot misschien wel tachtig centimeter. Dit heeft volgens wethouder Marieke van Doorninck vooral gevolgen voor de straten en de pleinen: huizen en gebouwen blijven gewoon op hun plek staan, omdat die zijn gefundeerd op palen diep in de grond.

Als er geen extra maatregelen worden getroffen, zal het maaiveld rondom de gebouwen nog lange tijd zakken. Dit leidt dan tot onder meer een moeilijker toegang tot die gebouwen. Ook is het mogelijk dat aansluitingen op het water, de riolering, het ondergrondse afvaltransport en het warmtenet losschieten of afbreken en wegen en voetpaden kunnen verzakken.

Extra zand erop

Volgens de gemeente moet er in dat geval extra zand worden opgebracht. Er wordt inmiddels gestudeerd op passende maatregelen. Volgens Van Doorninck ‘is het doel om vertraging van de bouw en oplevering van woningen te voorkomen’. Die maatregelen zullen leiden tot extra kosten. ‘Uitgezocht wordt wie voor deze kosten aansprakelijk is.’

De extra daling in de Sluisbuurt wordt veroorzaakt doordat de diepere bodem onder meer uit een extra laag baggerslib bestaat, die meer daalt dan verwacht. Omdat het hele Zeeburgereiland ongeveer dezelfde bodemopbouw heeft, moet worden gecontroleerd of de daling ook geldt voor andere delen van het eiland, zoals de Sportheldenbuurt.

Langzamer dan verwacht

Volgens Van Doorninck wordt het water diep in de bodem langzamer dan verondersteld weggedrukt door het opgebrachte zand. ‘Om die reden is in 2019 de indruk ontstaan dat het zettingsproces tot stilstand was gekomen. Afgelopen najaar bleek echter dat één meetpunt meer is gedaald dan verwacht.’

In tegenstelling tot de Zeeheldenbuurt is de Sluisbuurt nog niet bewoond. Er is wel al begonnen met het voorbereiden van het leggen van kabels en leidingen. In de Sluisbuurt gaat de stad vooral heel erg de hoogte in. De gemeente gaat met de nutsbedrijven en de ontwikkelaars in gesprek. In de komende jaren wordt ook in de Baaibuurten op de oostpunt van het Zeeburgereiland gebouwd. Vooruitlopend daarop zal de grond moeten worden opgehoogd.

Meer over