Update

Verlamming bij vorming van stadsbestuur

De impasse in de collegevorming in Amsterdam houdt nog steeds stand. GroenLinks verwerpt het advies om te onderhandelen over een college met D66, VVD en SP.

Bas Soetenhorst
Jan Paternotte (D66, l) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) Beeld Jean-Pierre Jans (www.jeanpierrejans.nl)
Jan Paternotte (D66, l) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks)Beeld Jean-Pierre Jans (www.jeanpierrejans.nl)

Na een lange fractievergadering besloot de partij rond middernacht vast te houden aan de wens voor een stadsbestuur van drie partijen. De hoop van D66 en de VVD dat de SP nu bereid is om gedrieën te onderhandelen (ook zonder GroenLinks hebben ze een meerderheid), stuit op een afwijzing van SP-leider Laurens Ivens.

Daarmee is nog geen zicht op een nieuw college. Twee uitgangspunten hebben een verlammend effect: D66 en VVD houden elkaar vast en GroenLinks rekent erop dat geen enkele linkse partij zonder andere linkse partij het college in wil.

Gistermiddag adviseerden de senatoren Arjan Vliegenthart (SP) en Roger van Boxtel (D66) tot onderhandelingen tussen D66, VVD, SP en GroenLinks. De eerder door GroenLinks en D66 gesloten 'hervormingsagenda' moest als basis dienen, aldus de 'verkenners'. In tegenstelling tot GroenLinks omarmden VVD, D66 en SP dat advies.

Concessies
De vierpartijencoalitie vergde concessies van zowel D66 als GroenLinks. D66 had een voorkeur voor een college van drie partijen, terwijl GroenLinks het liefst bestuurt met PvdA. Daar staat tegenover dat D66 kon vasthouden aan de VVD en de PvdA in de oppositie belandt. Voor GroenLinks gold als voordeel dat de partij niet de enige linkse partij zou zijn in de coalitie.

Volgens ingewijden gokt GroenLinks erop dat de SP niet bereid is tot een college met D66 en VVD zónder andere linkse partij. Vooralsnog is dat het geval. Ivens' eerste voorkeur is een coalitie van SP met GroenLinks en D66. 'D66 en VVD enerzijds en GroenLinks en PvdA anderzijds blokkeren collegevorming door aan elkaar vast te houden,' aldus Ivens.

GroenLinks wil met PvdA en D66 of anders met D66 en SP. Ook zou een college van D66, PvdA en SP kunnen worden onderzocht. Een laatste optie zou een college van alle linkse partijen zijn plus eenmansfracties.

Cruciale rol
Met de afwijzing van het advies van Van Boxtel en Vliegenthart speelt GroenLinks opnieuw een cruciale rol. Begin deze maand brak de partij onderhandelingen af met D66 en VVD, met als argument dat die twee partijen steeds gezamenlijk optrokken. Andere opties die vervolgens op tafel kwamen, stuitten op een blok van D66/VVD of PvdA/GroenLinks.

De verkenningsronde van Van Boxtel en Vliegenthart onderstreept dat de meeste partijen de PvdA in de oppositie willen zien. Op de PvdA en GroenLinks na wil geen enkele partij een coalitie met de PvdA.

Meer over