Verkeer veel drukker, en toch veiliger

AMSTERDAM - Het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam is de afgelopen vijftig jaar tientallen procenten gedaald, ondanks de enorme toename van het verkeer. Oorzaak zijn volgens de gemeente, die de cijfers uitgezocht, de strengere regels en controles.

Het aantal gewonden daalde van vijfduizend in 1957 tot 1600 in 2007, het aantal doden van rond de negentig tot 25. Het doel van maximaal negentien doden en 280 ziekenhuisgewonden lijkt binnen bereik. Omdat de laatste twee jaar het aantal slachtoffers weer lijkt te stijgen, overweegt de stad een nieuwe slag, waarbij het aantal ge- en verboden weer zal toenemen, aldus een woordvoerder.

IJkpunt is het moment waarop de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur binnen de bebouwde kom werd ingesteld, 1 november 1957. Een jaar na de invoering werd de balans opgemaakt. Het aantal doden was meteen gezakt naar 62.

In de jaren zeventig steeg het aantal slachtoffers weer, door de toename van het verkeer, tot 123 doden in 1973.

Daarna kwamen nieuwe regels en nam het aantal verkeersdoden weer gestaag af. Genoemd worden de draagplicht van gordels en helmen, de snelheidslimieten buiten de bebouwde kom en de wettelijke alcohollimiet. En vooral de controles hebben natuurlijk geholpen, gissen de ambtenaren.

In de jaren negentig kwamen daar nog extra maatregelen bij. Zo werden dertigkilometerzones ingevoerd. Later kwamen bromfietsers de rijbaan op, kreeg langzaam verkeer vaker voorrang en zo meer. Deze eeuw liep het aantal verkeersdoden nog terug van 41 in 2000 tot 15 in 2003. Vorig jaar waren het er dus weer 25.

Het drukke centrum is het gevaarlijkst. Daar vielen tussen 1999 en 2001 bijna zeshonderd slachtoffers per 100.000 inwoners en ongeveer 375 tussen 2005 en 2007. In Westerpark, het veiligste stadsdeel, waren het er ruim tweehonderd tussen 1999 en 2001 en iets meer dan honderd tussen 2005 en 2007. (HET PAROOL)

null Beeld
Meer over