Update

Verhagen vreest voor stagnatie, FNV wil geen nullijn

Het is niet aannemelijk dat de economische groei vanzelf zal aantrekken, zegt minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) in reactie op de nieuwste cijfers van het CBS: 'We moeten slim bezuinigen, de economie versterken door hervormingen en ondernemers ondersteunen waar nodig'.

Redactie
Vice-premier Verhagen. Beeld ANP
Vice-premier Verhagen.Beeld ANP

'Het is duidelijk dat de economie in een lagere versnelling is geraakt', zegt de vicepremier. 'Dat is zorgelijk. We moeten nu aanpakken, anders dreigt het scenario van langdurige stagnatie.'

Werkgevers: geen lastenverzwaring
De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden niet dat de discussies over de bezuinigingen de komende maand moeten eindigen in lastenverzwaringen voor ondernemers en burgers. Het overheidstekort zal moeten worden teruggedrongen om te voorkomen dat Nederland tegen een steeds hogere rente geld moet lenen. De ondernemingsorganisaties herhalen hun pleidooi voor een algemene nullijn bij de lonen.

FNV: geen nullijn
Het kabinet moet de economie niet kapot gaan bezuinigen, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Zij wijst een nullijn in de lonen, zoals bepleit door de werkgeversorganisaties, af. Jongerius wijst erop dat Nederland verder wegzakt in de recessie dan Duitsland en dat Frankrijk zelfs een lichte groei vertoont: 'Dit laat zien dat enorme nieuwe bezuinigingspakketten boven op wat er nu ligt, moeten worden vermeden.'

'Het wordt tijd dat het kabinet de economie gaat stimuleren in plaats van kapot bezuinigen. Een nullijn drukt de bestedingen alleen maar verder en is dus een slecht recept', vindt de FNV-voorzitter. Ze roept het kabinet op om zo snel mogelijk de eurocrisis te beëindigen 'en werk te maken van werk, bijvoorbeeld de bouwsector'.

Economische vooruitzichten
Op 1 maart wordt duidelijk wat de economische vooruitzichten in Nederland zijn. Algemeen verwacht wordt, dat er nog meer bezuinigd moet worden om het overheidstekort niet te veel te laten stijgen.

Mark Rutte, Geert Wilders en Maxime Verhagen hebben minstens drie weken uitgetrokken om vanaf 5 maart tot een herziening van het regeer- en gedoogakkoord te komen.

Voor de VVD zit naast Mark Rutte fractievoorzitter Stef Blok aan tafel, voor het CDA zijn dat vicepremier Maxime Verhagen en fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en Wilders wordt bijgestaan door het Kamerlid Fleur Agema.

Alle onderwerpen zullen besproken worden. Dus ook 'heilige huisjes' als de hypotheekrenteaftrek. Deze zal vrijwel zeker niet worden afgeschaft, maar kan wel worden herzien, door bijvoorbeeld de mogelijkheid van de aflossingsvrije hypotheek te beperken.

Duidelijk is in elk geval dat VVD, CDA en PVV het eens moeten worden over bezuinigingen, hervormingen en stimulering van de economie waarbij alle drie de partners pijn zullen lijden, maar het pakket ook als winst moeten kunnen verkopen. Voor de VVD is de financiële degelijkheid het belangrijkst, voor het CDA de hervormingen en voor de PVV zal een forse vermindering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking belangrijk zijn. Mogelijk moet hier 1 miljard euro worden bespaard.

Reactie PvdA

Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid PvdA: 'We glijden nu in een recessie en deze coalitie met al haar taboes zit de oplossingen in de weg. Juist nu moeten we de economie versterken, werkgelegenheid voorop stellen, innovatie en onderwijs stimuleren. Dat trekt Rutte in deze coalitie niet.'

Reactie SP

Ewout Irrgang, Tweede Kamerlid SP zegt over de nieuwe economische cijfers: 'Het is niet alleen een recessie, maar ook een forse krimp die hoger uitvalt dan verwacht. We doen het in vergelijking met andere landen veel slechter en dat lijkt alles te maken hebben met de bestedingen van consumenten. Alleen het vele praten over extra bezuinigingen heeft al een negatieve invloed. Het slechtste dat je nu kunt doen, is extra bezuinigen. Het is nu zeker nodig om de economie te stimuleren.'

VVD
Mark Harbers, Tweede Kamerlid VVD: 'Je ziet het aankomen, maar het is toch teleurstellend als je de cijfers ziet. Tegelijkertijd is het zo dat het vierde kwartaal vorig jaar volop in het teken stond van de eurocrisis en dat doet wat met het consumentenvertrouwen. De Europese Commissie plaatst ons aan de goede kant van de streep en stelt dat het fundament van de Nederlandse economie goed is. Dat geeft vertrouwen om eruit te komen. Er is sprake van een vertrouwenscrisis dus we moeten uitstralen dat we er alles aan doen om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. De economie kapot bezuinigen bestaat volgens mij niet, je kunt wel de economie kapot krijgen door de schuld te laten oplopen.'

D66
Wouter Koolmees, Tweede Kamerlid D66: 'Laat dit de peper zijn die het kabinet blijkbaar nodig heeft om te gaan hervormen. Rutte en Verhagen moeten aan de bak bij de komende bezuinigingsronde. Uitstellen kan niet langer. Het vertrouwen bij Nederlandse consumenten is weg. Mensen durven geen huis meer te kopen. Het kabinet moet rust brengen door de huizenmarkt te hervormen en een plan voor de komende 10 jaar neer te leggen. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn en komt de huizenverkoop weer op gang. Rutte en Verhagen moeten ook werken aan groei. Dat kan alleen als er meer mensen aan het werk gaan. Daarom moeten we beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd en het hervormen van de WW'.

CDA
Elly Blanksma, Tweede Kamerlid CDA: 'De cijfers die het CBS presenteert, zijn zorgelijk. De Europese schuldencrisis laat sporen in Nederland na. We moeten hard werken aan het herstellen van vertrouwen en hebben alle reden om te investeren in een sterk Nederland. Op de korte termijn is het zaak de begroting op orde te krijgen. Op de lange termijn moeten we verstandig hervormen. Nederlanders moeten perspectief hebben op een baan. Dit bereiken we door te blijven werken aan een sterke economie'.


FNV-voorzitter Jongerius ziet juist nu niets in de nullijn. Beeld anp
FNV-voorzitter Jongerius ziet juist nu niets in de nullijn.Beeld anp
Meer over