Verbod op godslastering is einde nabij

De Tweede Kamer gaat een oordeel vellen over (het afschaffen van) het verbod op godslastering. Woensdagavond is het eerste deel van een debat erover, maar de zaak is eigenlijk al bekeken. Een meerderheid van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks is voor afschaffing. De Bond tegen het Vloeken is er niet blij mee, het Humanistisch Verbond ziet de afschaffing helemaal zitten.

Jan de Wit. Beeld ANP
Jan de Wit.Beeld ANP

Voor 'smalende godslastering', terug te vinden in artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, is al in geen decennia iemand veroordeeld. Jan de Wit van de SP die afschaffing voorstelde samen met Gerard Schouw van D66, vindt dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort. 'Het is iets voor de liefhebber die erin gelooft', zei hij vorig jaar al. Daarbij is het volgens hem ook knap lastig te bewijzen dat God belasterd is.

De VVD vindt het verbod 'achterhaald, ouderwets en overbodig', benadrukte liberaal Joost Taverne dinsdag. Groepsbelediging wegens overtuiging is immers ook al strafbaar, zegt hij. Martijn van Dam van de PvdA zegt dat je toch al niet mag aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Een aparte bescherming van een categorie is verder niet wenselijk in een rechtstaat waar iedereen gelijk is, vindt hij.

'Maar met het schrappen van het artikel verliest de Nederlandse samenleving een moreel ankerpunt in de wetgeving', treurt de Bond tegen het Vloeken. 'Het schrappen zou opgevat kunnen worden als een vrijbrief om te vloeken.' Terwijl het behouden van het verbod in de ogen van de organisatie geen overlast geeft. Van Dam denkt daar anders over: 'Er wordt toch weleens aangifte gedaan.' Dat maakt volgens hem de vrijheid van meningsuiting toch wat minder dan gewenst.

Het verbod is volgens de Bond tegen het Vloeken echter ook een erkenning van verschillen tussen geloven en tussen gelovigen en niet-gelovigen, en het feit dat daar allemaal plaats voor is. Dat is iets waar we trots moeten zijn, vindt de Bond.

De Bond, die volgens eigen zeggen 30.000 donateurs telt en tien medewerkers, gaat door in de strijd om de publieke opinie. De club rijdt al met een bus door het land en gaat dat nog vaker doen. Tijdens de gesprekken bij de bus hoort de bond veel klachten over het gebrek aan respect voor elkaar en de onderlinge omgang.

Het Humanistisch Verbond vindt het zowel nationaal als internationaal van belang dat er een einde komt aan het verbod op blasfemie. Voorzitter Boris van der Ham: 'In veel landen wordt het verbod op godslastering aangegrepen om vrijheid van meningsuiting in te perken.'

Meer over