'Veel allochtonen zijn te dik'

DEN HAAG - Veel allochtonen zijn te dik. Meer dan de helft van de Turken (55 procent), Marokkanen (51 procent) en Antillianen (50 procent) zijn te zwaar. Bij Surinamers en autochtonen liggen deze percentages rond de 45 procent.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat woensdag is gepresenteerd.

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans ziekten op te lopen als diabetes, kanker en hart- en vaatproblemen.

Vooral oudere allochtonen hebben te maken met ernstig overgewicht. Bij Turken en Marokkanen is de situatie volgens het SCP zelfs zorgwekkend te noemen. Er lijkt een verband te bestaan tussen 'thuis zitten', dus bijvoorbeeld langdurig werkloos of huisvrouw zijn, en overgewicht. Mensen die langdurig thuis zitten, zijn volgens onderzoekers ook vaker somber. Het is bekend dat mensen die somber zijn minder zin hebben in sport.

Allochtonen die goed Nederlands spreken, en veel contacten hebben met Nederlanders hebben volgens de onderzoekers net zoveel kans op overgewicht als autochtone Nederlanders. Volgens het SCP lijkt integratie dus een gunstig effect te hebben op gewicht. (ANP)

Meer over