Vaste baan inmiddels bijna altijd tijdelijk

© ANP Beeld
© ANP

Steeds vaker gieten werkgevers vaste werkzaamheden in tijdelijke arbeidscontracten. Nu al verrichten acht op de tien tijdelijke werkers in feite het werk dat voorheen alleen voor vaste krachten was.

De afgelopen tien jaar is die tendens steeds sterker geworden. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag in zijn rapport Vraag naar arbeid 2011.

De door werkgevers zo graag gewilde flexibiliteit van het ontslagrecht lijkt hiermee grotendeels allang te bestaan. 'Werkgevers zijn in toenemende mate vast werk vorm gaan geven in tijdelijke contracten,' concludeert het Planbureau.

Inmiddels heeft dertien procent van alle werknemers een tijdelijk contract. Steeds vaker gaat het om werk dat de baas zelf niet als tijdelijk beschouwt: na afloop van een contract vult hij de vacature weer - met een nieuwe arbeidskracht.

Terwijl in 1994 nog maar de helft van de tijdelijke contractanten na afloop vervangen werd door een nieuweling, is dit in 2008 opgelopen tot acht van de tien contractanten.

'Op die manier creëren werkgevers flexibiliteit in hun personeelsbestand,' aldus het SCP. 'In geval van krimpende omzet kunnen ze relatief eenvoudig hun personeelsbestand aanpassen.'

De werkgevers vinden de toegenomen flexibiliteit nog niet voldoende, stelt het Planbureau vast. Driekwart van de ondervraagde werkgevers wil een versoepeling van het ontslagrecht. Twee op de drie willen meer ruimte voor een eigen beloningsbeleid, los van de cao.

Oudere werknemers die een baan zoeken, stuiten nog steeds op negatieve oordelen, die maar langzaam afnemen. Hoewel er vanwege de vergrijzing binnen vijf jaar grote tekorten aan werknemers zullen ontstaan, vindt slechts 55 procent van de bedrijven het wenselijk om ouderen aan te stellen.

Doorwerken na 65 jaar ontvangt al helemaal geen applaus: slechts vijftien procent van de ondervraagde bedrijven vindt dit een goed idee, aldus het Planbureau.

Meer over