Uitkomst CPB-berekeningen van 10 verkiezingsprogramma's

De plannen van de PVV scoren op de korte termijn goed op terreinen als economische groei, werkgelegenheid en koopkracht. Dat blijkt maandag uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die 10 verkiezingsprogramma's onderzocht.

Geert Wilders, Diederik Samsom, Mark Rutte en Emile Roemer voor het verkiezingsdebat gisteravond. Beeld anp
Geert Wilders, Diederik Samsom, Mark Rutte en Emile Roemer voor het verkiezingsdebat gisteravond.Beeld anp

Bij de PVV neemt de economische groei toe tot 0,7 procent in 2017, terwijl bij de andere partijen een daling is te zien. Bij de PvdA is die het grootst met 2,3 procent. Ook bij de bestrijding van werkloosheid komt de PVV goed uit de bus, met een afname van 0,5 procent in 2017 ten opzichte van de huidige verwachtingen.

Bezuinigingen op overheidsuitgaven
De PVV doet het met name goed door forse bezuinigingen op overheidsuitgaven, zoals defensie, veiligheid, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking en door dat geld in te zetten voor lastenverlichting. Ingrepen als de verhoging van de AOW-leeftijd en de beperking van de hypotheehrenteaftrek draait de PVV terug, terwijl ze de btw volgend jaar verlaagt in plaats van verhoogt. Door dat laatste voldoet de partij van Geert Wilders volgend jaar echter niet aan de EU-begrotingsnorm.

Werkgelegenheid
Op de lange termijn pakt het PVV-programma negatief uit voor de werkgelegenheid. Dat geldt ook voor de PvdA en de SP. Bij de laatste partij gaan honderdduizenden banen verloren. Met name de belastingmaatregelen van VVD, CDA en GroenLinks leiden in de periode tot 2040 tot groei van de werkgelegenheid. De SP boekt hier de slechtste resultaten. Volgens CPB-directeur Coen Teulings is het verschil tussen VVD en SP in 2040 een half miljoen banen.

Koopkracht
De koopkracht verbetert het meest door de plannen van de SP. Het CPB spreekt va een stijging van 3 procent in 2017, bij de PVV is dat 2 procent. Bij het CDA is sprake van een daling van de koopkracht met 3,25 procent. Door de VVD-plannen blijven uitkeringsgerechtigden 6,25 procent achter bij werkenden. Ouderen zitten met hun koopkracht het best bij onder meer CDA en PvdA, het slechtst bij GroenLinks.

Overheidstekort
De VVD zorgt voor de grootste daling van het overheidstekort met 16 miljard euro. Alle partijen brengen het begrotingstekort terug, maar bij niemand is het weg in 2017. Het beste komt de VVD uit de bus, met een tekort van 1,1 procent in 2017, het slechtste de SGP met 1,9 procent.

Teulings wees erop dat de berekeningen gebaseerd zijn op gegevens die de partijen hebben aangeleverd bij het CPB en op hun partijprogramma's of uitlatingen in de media. Zo is bij de PVV geen sprake van een vertrek uit de EU.

Meer over