Twee miljoen gedupeerd door beperking aftrek

DEN HAAG - De staat moet werknemers compenseren die via hun werkgever een ongunstige beleggingsverzekering hebben afgesloten. Zij liepen financiële schade op door de plotselinge beperking van het fiscale voordeel op bedrijfsspaarregelingen.

Dat stellen de Ombudsman Financi-ele Dienstverlening en de Stichting Woekerpolis Claim. In 2002 en 2003 besloot de overheid de aftrekbaarheid van de regelingen te beperken. Veel werknemers hebben vanaf dat moment minder geld ingelegd, terwijl de kosten doorliepen en de rendementen tegenvielen. De schade op die zogenoemde woekerpolissen viel daardoor nog hoger uit.

Volgens de Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke heeft de overheid zich 'onbetrouwbaar' gedragen door de aftrekbaarheid van premies te beperken. Jeroen Wendelgest, voorzitter van de Stichting Woekerpolis Claim, vindt dat de staat de fiscale aanpassingen moet terugdraaien. Daarnaast moet het mogelijk worden de gewraakte polissen boetevrij af te kopen.

De Stichting Woekerpolis Claim schat dat ongeveer twee miljoen polissen getroffen zijn door de fiscale maatregelen. De stichting brengt de schade momenteel in kaart en hoopt binnen 'enkele weken' concrete voorstellen aan minister Wouter Bos van Financiën te doen om tot een oplossing te komen. In Nederland zijn sinds halverwege de jaren negentig zes miljoen beleggingsverzekeringen verkocht. (HET PAROOL)

Meer over