Tunnel Rijks voor fietsers soms dicht

Het Rijksmuseum aan de kant van het Museumplein. © Redactie Beeld
Het Rijksmuseum aan de kant van het Museumplein. © Redactie

De doorgang door het Rijksmuseum gaat dertig dagen per jaar dicht voor fietsers. Bij grote evenementen, ongeveer acht per jaar, zal de passage ook worden afgesloten. Dat staat in het voorlopig ontwerp voor de passage van het Rijksmuseum.

Wellicht zal de doorgang nog vaker dicht gaan als het Rijksmuseum de ruimte ook wil gaan gebruiken voor evenementen.

Om de passage voor overstekende museumbezoekers zo veilig mogelijk te maken, komen er brede trottoirs langs de zijwanden. Die trottoirs lopen door tot voorbij de kolommen. Overstekende voetgangers hebben zo zicht op aanstormende fietsers op de fietsroute in het midden.

De iets verhoogde trottoirs krijgen stoepranden, waardoor de scheiding tussen wandel- en fietsverkeer voor iedereen duidelijk is, zo staat in het ontwerp. Wanneer de passage is afgesloten, worden fietsers omgeleid via de Jan Luijkenstraat en de Hobbemakade. De omleiding voldoet aan de eisen van het Hoofdnet Fiets. Het werk wordt vanaf juli uitgevoerd.

Het comité Redt de Onderdoorgang is blij met het plan. Volgens woordvoerder Marjolein de Lange is daarmee het voorstel van het comité en de Fietsersbond uit 2005 overgenomen. (Frans Bosman)

Meer over