Update

Topambtenaren: 20 miljard bezuinigingen nodig tot 2017

Om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, moet in de periode tot 2017 nog eens 20 miljard extra worden bezuinigd. Dat is het advies van een groep topambtenaren van verschillende ministeries en de top van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank.

ANP/Redactie
Premier Mark Rutte (R) en minister van Financien Jan Kees de Jager tijdens het debat in de Tweede Kamer over het begrotingsakkoord. Beeld anp
Premier Mark Rutte (R) en minister van Financien Jan Kees de Jager tijdens het debat in de Tweede Kamer over het begrotingsakkoord.Beeld anp

Zij vormen samen de 'studiegroep begrotingsruimte' (SBR). Die brengt sinds 1971 voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode advies uit over de begroting. Het advies is belangrijk voor politieke partijen; die kunnen kun verkiezingsprogramma's nog aanpassen aan de hand van het advies. Het rapport van de SBR is onafhankelijk; het zittende kabinet is er niet bij betrokken geweest.

De bezuinigingen van 20 miljard euro zijn nodig voor een structureel begrotingsevenwicht in 2017, wat niet per se gelijk staat aan een tekort van 0 procent in het jaar 2017. CPB-directeur Coen Teulings zei gisteren na de bekendmaking van zijn ramingen voor de komende jaren dat 25 miljard aan bezuinigingen nodig is voor een feitelijk tekort van 0 procent in 2017.

De studiegroep stelt dat het begrotingstekort juist in de eerste periode van het volgende kabinet fors moet worden teruggedrongen om aan het einde van de kabinetsperiode uit te kunnen komen op begrotingsevenwicht.

De topambtenaren pleiten voor structurele hervormingen, zoals van het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

Kwetsbaar
De Nederlandse economie heeft volgens de topambtenaren te maken met een aantal specifieke problemen. Zo is ons bruto binnenlands product nog niet terug op het niveau van voor de crisis, lopen de zorguitgaven uit de hand, stijgen het aantal overheidsgaranties en bijbehorende risico's en is de vergrijzing inmiddels niet een probleem in de verre toekomst, maar al heel actueel. Bovendien is Nederland met zijn open economie die erg afhankelijk is van de wereldhandel en onze grote financiële sector extra kwetsbaar voor nieuwe economische schokken.

De studiegroep adviseert om het trendmatige begrotingsbeleid dat al jaren in Nederland gevoerd wordt, te handhaven. Daarbij deint het tekort mee op de golven van de conjunctuur.

Wel moet er een wettelijk mechanisme komen waarbij er automatisch ingegrepen wordt als het tekort boven de 3 procent uitkomt. Dat is de norm die in de Europese Unie is afgesproken als een maximaal begrotingstekort. Nederland zit daar dit jaar nog fors boven, maar volgend jaar naar verwachting weer net onder.

Meer over