Top zorg wil meer geld

DEN HAAG - De topinkomens van bestuurders in de zorg gaan volgend jaar mogelijk omhoog tot maximaal 220.000 euro.

Dat staat in een nieuwe richtlijn die de landelijke verenigingen van bestuurders (NVZD) en raden van toezicht (NVTZ) hebben opgesteld. Daarmee zouden bestuurders ruim 30.000 euro meer gaan verdienen dan premier Balkenende. Die verdient nu 186.000 euro per jaar.

De nieuwe maxima gaan gelden voor bestuurders van grote ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Volgens beide organisaties lopen deze bestuurders door de steeds verdergaande marktwerking in de zorgsector dusdanige risico's dat daar extra beloningen tegenover moeten staan. Dat sommige bestuurders daarmee fors meer gaan verdienen dan de premier, staat hier volgens hen los van.

''Die Balkenendenorm heeft geen enkele grond. Het is al merkwaardig dat de hoogste ambtsdrager vanwege de hiërarchie meer moet verdienen dan gewone ambtenaren. Bij ziekenhuizen zie je juist vaak het tegenovergestelde: de bestuurder verdient veel minder dan de specialisten. Waarom zou die norm voor de zorg gehanteerd moeten worden?'' stelt NVZD-directeur Jan Aghina.

Ook NVTZ-directeur Jacques Gerards zet vraagtekens bij de koppeling van het inkomen van de zorgbestuurders aan dat van de premier. ''Van de Jeugdzorg kun je nog zeggen dat die onder de ambtelijke piramide valt. Die sector wordt voor honderd procent door het rijk betaald. Maar de zorg niet: 96 procent van de kosten wordt uit premiebetalingen betaald,'' aldus Gerards. Bovendien is het volgens hem nog maar de vraag of de premier het meest moet verdienen. ''Als je alleen al naar het economisch belang kijkt van de zorgsector en de ambtenarij, kun je daar vraagtekens bij zetten.''

De nieuwe richtlijn wordt nog dit jaar voorgelegd aan het kabinet. Veertig procent van de bestuurders in de zorg verdient meer dan de premier. Tweede Kamerleden reageren verbolgen op de mogelijke salarisverhoging. ''Dit sterkt ons in de overtuiging dat zij geen verantwoordelijkheidsbesef hebben. Er is in de thuiszorg geen volledige marktwerking, het is een publieke dienst,'' zegt CDA'er Jan de Vries. ''Het vaststellen van salarissen kun je niet overlaten aan de sector zelf. Wij moeten dat afdwingen,'' aldus SP-fractieleider Agnes Kant. Een Kamermeerderheid vindt dat de bestuurders niet meer mogen verdienen dan een minister: 169.000 euro. (HET PAROOL)

Meer over