Toezicht legaal wapenbezit schiet tekort

DEN HAAG - Het toezicht op legale vuurwapenbezitters schiet ernstig tekort. De politie moet de circa zeventigduizend eigenaren van een vuurwapen ten minste één keer per jaar thuis bezoeken, maar doet dat veel te weinig. De korpsen zeggen dat ze onvoldoende personeel hebben om aan de wettelijke eis te voldoen.

Volgens de Wet wapens en munitie uit 2005 moet de politie jaarlijks controleren of de eigenaren thuis veilig omspringen met hun vuurwapens en kogels. Het gaat om zowel jagers als sportschutters. De wapens moeten ongeladen in een kluis liggen, met de patronen in een apart afsluitbaar vak. Ook kan de politie beoordelen of iemand labiel is.

De politie in Utrecht presteert het slechtst: ze gaat bij slechts tien procent van alle vergunninghouders langs. Andere korpsen - Amsterdam, Brabant-Noord, Brabant-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Drenthe - controleren een kwart tot bijna de helft van de vergunninghouders. Een aantal korpsen kan geen cijfers geven, maar geeft wel toe niet bij iedereen langs te gaan. Alleen de korpsen van Flevoland en Groningen zeggen iedereen te bezoeken.

Als iemand de wet overtreedt, kan de politie de wapens in beslag nemen en de vergunning intrekken. Amsterdam trekt jaarlijks ongeveer tien vergunningen in, in Twente zijn dat er tussen de vijf en tien, in de regio Den Haag het afgelopen jaar zeven.

Het ministerie van Justitie begrijpt wel dat de korpsen te weinig capaciteit hebben. Daarom geeft het de politie de tijd om met een 'oplossing' te komen.

De politietop vindt dat de korpsen zich meer moeten richten op vuurwapenbezitters over wie klachten zijn. Het heeft weinig zin iemand te controleren die zich al jaren aan de wet houdt, zegt hoofdcommissaris Bert Wijbenga, die het onderwerp in portefeuille heeft bij de Raad van Hoofdcommissarissen. De politietop zal deze aanpak binnenkort voorstellen bij het ministerie.

''De controleurs zien in de praktijk dat de meeste vergunninghouders zich aan de regels houden en goed gedrag vertonen,'' aldus Wijbenga. (HET PAROOL)

Volgens de Wet wapens en munitie uit 2005 moet de politie jaarlijks controleren of de eigenaren thuis veilig omspringen met hun vuurwapens en kogels. Foto ANP Beeld
Volgens de Wet wapens en munitie uit 2005 moet de politie jaarlijks controleren of de eigenaren thuis veilig omspringen met hun vuurwapens en kogels. Foto ANP
Meer over