Toewijzing sociale woning in Amsterdam moet beter

Het systeem van toewijzing van sociale huurwoningen in Amsterdam via wachtlijsten van Woningnet hapert: huurders die boven aan de wachtlijst staan, wijzen aangeboden woningen gemiddeld acht keer af.

Ton Damen
'Sociale huurwoningen worden massaal geweigerd' Beeld anp
'Sociale huurwoningen worden massaal geweigerd'Beeld anp

Dit concluderen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), de corporaties, de huurders en de gemeente Amsterdam. Zij willen nog dit najaar het systeem aanpassen of overgaan op andere selectiemethoden.

Een alternatief is de werkwijze die in Friesland wordt gehanteerd: maximaal drie keer weigeren. Een nieuw systeem zou zijn: alle woningen verloten. Rotterdam hanteert deels het 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-systeem.

Inschrijfduur kwijt
De klachten over Woningnet in Amsterdam bestaan al lang. Het laatste jaar nemen ze door de drukte op de woningmarkt verder toe. Sociale huurwoningen worden massaal geweigerd. Het Parool bezocht een huis dat zestig keer werd afgewezen. "Hoe schaarser de woningen, hoe kieskeuriger de woningzoekende," zegt Egbert de Vries, directeur van de AFWC. "Veel zoekers wonen al en willen beter komen te wonen."

Dat geldt te meer omdat bij het betrekken van een nieuwe woning de inschrijfduur vervalt. Huurders zijn ook kritisch vanwege de verhuiskosten, en de hogere huur die ze krijgen.

Na lange discussies over de wachtlijsten en een proef in 2007 heeft Amsterdam voor vijftien procent van alle woningen het lotingssysteem ingevoerd. De Vries: "Zo geef je iedereen dezelfde kans." Een complete oplossing was het niet.

Stadgenoot heeft zich sterk gemaakt om met tijdelijke, 'flexibele', contracten, zoals studenten- en jongerencontracten, de doorstroming te bevorderen. Verder moet nieuwbouw soelaas bieden. Eigen Haard zoekt het in combinaties van maatregelen. "Bij reacties moet worden gevraagd of woningzoekenden ook echt op bezichtigingen komen," aldus woordvoerder Wim de Waard. "Na één bezichtigingsronde kun je ook loten."

Niet wild rondshoppen
Volgens Annet van Tulder van Ymere moeten corporaties betere omschrijvingen van de huizen maken. Ook kan de verhuiswens van de huurders in kaart worden gebracht. "We willen niet dat iedereen wild blijft rondshopppen."

null Beeld Het Parool
Beeld Het Parool

De problematiek dring tot diep in de regio door. Kevin Groot van Wormerwonen zegt dat veertig procent van de reacties uit Amsterdam komen. In driekwart van de gevallen komen de woningen terecht bij een Wormerlander.

Loten?
Groot vindt het bezwaarlijk dat Amsterdammers vaak niet serieus zijn. "Dan vragen ze: ligt Oost-Knollen­dam in Amsterdam-Oost?" Oorzaak is volgens hem dat de huren in Amsterdam hoger zijn, negentig procent van de maximale huur, tegen zeventig procent in Wormerland voor leuke eengezinswoningen.

Winnie Terra van de Huurdersvereniging Amsterdam vindt loten 'niks'. "Je geeft aan dat een sociale huurwoning een loterij is en je negeert het feit dat wonen een basisrecht is." De gemeente laat weten dat huizen terecht moeten komen bij mensen die ze nodig hebben, zoals gezinnen met een ziek kind.

Lees meer: Niemand wil deze sociale huurwoning hebben [+]

Meer over