Plusanalyse

Toekomst lokale democratie niet in goede handen in Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad stemde woensdag in met de komst van een nieuw bestuurlijk stelsel. Geen van de fracties toonde zich ook maar een beetje enthousiast over de voorstellen.

Patrick Meershoek
Abdeluheb Choho. De D66-wethouder heeft onder andere de portefeuille Bestuurlijk Stelsel en is daarmee ­verantwoordelijk voor de vernieuwing Beeld anp
Abdeluheb Choho. De D66-wethouder heeft onder andere de portefeuille Bestuurlijk Stelsel en is daarmee ­verantwoordelijk voor de vernieuwingBeeld anp

De straatlantaarn, de effectenbeurs, de garnalenkroket: door de eeuwen heen heeft Amsterdam belangrijke bijdragen geleverd aan de vooruitgang.

De kans dat ook de bestuurlijke vernieuwing een plaats krijgt in dat rijtje lijkt uitgesloten, nu de gemeenteraad woensdagavond instemde met een nieuw stelsel dat bedoeld was om de betrokkenheid van de burger bij het lokaal bestuur te vergroten, maar in de praktijk vooral het zittende bestuur dient.

In de voorstellen van verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho (D66) worden de ­huidige bestuurscommissies in de zeven stadsdelen ingeruild voor adviesraden, samen­gesteld uit gekozen bewoners uit de 22 buurtcombinaties in de stad.

Zij komen maximaal twee keer per maand samen om te vergaderen onder leiding van drie door het college benoemde bestuurders.

Experimenteren
De gekozen constructie brengt feitelijk alle macht naar de Stopera. Dat heeft ongetwijfeld voordelen voor het zittende bestuur, maar het heeft weinig tot niets te maken met de toch ­regelmatig uitgesproken wens om meer ­Amsterdammers te betrekken bij de lokale ­democratie, laat staan met de wil om te ­experimenteren met verfrissende ideeën.

Het plan was daarmee typisch een kind van de huidige coalitie, waarin alleen D66 redelijk ­tevreden was over het functioneren van de vroegere deelraden en de huidige bestuurscommissies.

Coalitiepartners VVD en SP zouden de stadsdeelbesturen liefst meteen afschaffen, en gaven Choho minimale ruimte om een nieuw stelsel op te tuigen. Over het resultaat, zo werd gisteren pijnlijk duidelijk, is ­niemand ook maar enigszins enthousiast.

Sombere conclusie
Of de betrokken burger dat wel zal zijn, is zeer twijfelachtig. Op initiatief van de fractie van D66 werd ook nog besloten dat de mensen die belangstelling hebben voor een zetel in een ­adviesraad zich moeten aanmelden met een kieslijst in plaats van op persoonlijke titel.

Ook dat lijkt vooral in het voordeel te zijn van de ­politieke partijen die tijdens de verkiezingscampagne gebruik kunnen maken van hun naamsbekendheid en organisatie.

De sombere conclusie dringt zich op dat de toekomst van de lokale democratie bij de ­Amsterdamse politiek niet in goede handen is. Ondanks een klemmend beroep van de commissie Brenninkmeijer om juist dit onderwerp uit de partijpolitieke sfeer te halen, droop de besluitvorming van begin tot eind van de partijpolitiek.

Dat gold voor de coalitie die met tegenzin het voorstel door de vergadering loodste, maar net zo goed voor de oppositie die daar luidkeels schande van twitterde.

Meer over