Toch extra geld voor Orkater en Amsterdamse festivals

Muziektheatergezelschap Orkater is, althans ten dele, gered. Minister Jet Bussemaker van Cultuur trekt 10 miljoen extra uit voor gezelschappen die volgend jaar buiten de boot dreigden te vallen.

Hanneke Keultjes en Maxime Smit
Distel, een van de huidige voorstellingen van Orkater Beeld eye-Depict/Ben van Duin
Distel, een van de huidige voorstellingen van OrkaterBeeld eye-Depict/Ben van Duin

Minister Jet Bussemaker (Cultuur) trekt in totaal 10 miljoen euro extra uit voor cultuur en een deel daarvan gaat naar het Amsterdamse muziektheatergezelschap Orkater. Dat melden bronnen rond het Binnenhof.

Ook Amsterdamse festivals die eerder geen subsidie kregen, krijgen toch geld. Het kabinet presenteert de plannen pas officieel op Prinsjesdag.

Subsidie
Vorige maand leek de beslissing van het Fonds Podiumkunsten (FPK) om Orkater geen subsidie te geven nog de doodsteek te zijn voor het gezelschap. Ondanks een positief advies over de subsidieaanvraag kon Orkater naar de gevraagde 1,1 miljoen fluiten. Het geld, verdeeld over andere gezelschappen, was op.

Maar met de extra kapitaalinjectie lijkt Orkater nu toch door te kunnen gaan. Het gezelschap krijgt echter niet het gehele gevraagde subsidiebedrag. Hoeveel ze op jaarbasis in de periode 2017-2020 krijgt, is niet bekend.

Volgens bronnen zou het genoeg zijn om de Amsterdamse groep in elk geval door te laten gaan met de muziektheatertak. Daarvoor werd 436.200 euro subsidie aangevraagd.

Verrast
Marc van Warmerdam, directeur van Orkater, reageert verrast. "Ik moet eerst uitzoeken hoe blij ik moet zijn," zegt hij. "Als het alleen om het muziektheater gaat, dan is het niet genoeg om Orkater door te laten gaan."

De aanvraag van ruim vier ton voor muziektheater was Orkaters kleinste aanvraag. Voor theater was 733.200 euro gevraagd. Niet bekend is of in die categorie ook geld wordt vrijgemaakt.

Orkater bekijkt nog of het beroep aantekent tegen de eerdere beslissingen van het FPK, laat directeur Van Warmerdam weten. "Er zitten ongerijmdheden in de afhandeling van onze aanvraag als je die vergelijkt met de vorige keer dat we aanvroegen vier jaar geleden."

"Bovendien is het heel mooi dat er met Prinsjesdag 10 miljoen euro extra vrijgemaakt wordt voor alle kunsten, maar als je alle positief beoordeelde aanvragen wilt honoreren, is 24 miljoen euro nodig. Voor die overige 14 miljoen moet nog gestreden worden."

Andere extraatjes
Orkater is niet de enige culturele instelling die profiteert van het extraatje van Bussemaker. Zo krijgen ook het Nederlands Theater Festival, het Amsterdams Kleinkunst Festival en de Amsterdamse Cello Biënnale en twintig andere festivals in het land toch duizenden euro's subsidie.

Eerder werd hun aanvraag nog afgewezen omdat het beschikbare budget al verdeeld was. Het kabinet maakt daar 3 van de 10 miljoen euro voor vrij. Het gaat ook om bekende namen als Noorderslag, Into the Great Wide Open en Welcome to the Village.

Door de kapitaalinjectie van het ministerie van OCW krijgen ook de kleinere festivals toch een rijksbijdrage, zoals de Internationale Koorbiennale in Amsterdam en Haarlem en Cross-linx, het rondreizende muziekfestival.

Hoe de overige miljoenen worden verdeeld, is nog niet bekend. Naar verluidt gaat er ook extra geld naar Dutch Design en cultureel erfgoed.

Meer over