Update

Tante van Obama krijgt asiel in VS

De Amerikaanse president Barack Obama. ANP Beeld
De Amerikaanse president Barack Obama. ANP

CLEVELAND - De Afrikaanse tante van president Barack Obama mag in de Verenigde Staten blijven. Een Amerikaanse immigratierechter heeft haar vorige week asiel verleend, maakten haar advocaten maandag bekend.

De in Kenia geboren Zeituni Onyango is een halfzuster van de overleden vader van Obama. Zij kwam in 2000 naar de Verenigde Staten. Haar eerste asielaanvraag werd afgewezen en in 2004 kreeg zij bevel het land te verlaten. Zij volgde het bevel echter niet op en bleef wonen in een sociale huurwoning in Boston. Haar status als illegale vreemdeling kwam kort voor Obama's verkiezing in november 2008 aan het licht; Obama zei niet te hebben geweten dat zijn tante illegaal in het land verbleef. Een rechter besloot later haar uitwijzing op te schorten en de asielzaak te heropenen.

Het is onduidelijk op welke grond asiel is verleend. Asielzoekers in de VS moeten aantonen dat zij in hun land van herkomst gevaar lopen te worden vervolgd op grond van hun geloof, ras, nationaliteit, politieke mening of lidmaatschap van een sociale groep. ''De asielprocedure is vertrouwelijk en zij wil dat zo houden, daarom kunnen wij niet ingaan op de redenen waarom de rechter asiel heeft verleend of wat precies de grond voor haar verzoek was'', zei advocaat Scott Barron.

Een andere advocaat, Margaret Wong, zei vorig jaar dat dat Onyango in eerste instantie asiel vroeg 'vanwege geweld in Kenia'. Dat doet zich in het Oost-Afrikaanse land elke vijf jaar voor, samenvallend met verkiezingen. Verder zouden haar medische omstandigheden een rol kunnen spelen. Onyango verklaarde in november dat zij invalide was geraakt en opnieuw moest leren lopen nadat zij was getroffen door een auto-immuunziekte.

Een woordvoerder van Obama liet weten dat het Witte Huis zich op geen enkele wijze met de asielprocedure heeft bemoeid. (AP)

De tante van de Amerikaanse president Barack Obama: Zeituni Onyango. Foto AP Beeld
De tante van de Amerikaanse president Barack Obama: Zeituni Onyango. Foto AP
Meer over