Column

Stiekem

THEODOR HOLMAN

Even samenvatten: Maxime Verhagen (CDA) heeft de AIVD gevraagd Geert Wilders te bespioneren, heeft Guusje ter Horst (destijds minister van Binnenlandse Zaken, PvdA) bevestigd. Opmerkelijk, om drie redenen:

1. Wilders heeft constant zes man om zich heen - dat zijn AIVD'ers! Hij werd dus al bespioneerd. Nu kun je stellen: ja, maar die AIVD'ers vertellen hun baas niet wat Wilders doet. Denkt u dat echt? Ik niet. Trouwens, als het landsbelang op het spel staat, móéten die AIVD'ers dat zelfs melden. Daar zijn ze AIVD'ers voor.

2. Het allervreemdst is natuurlijk dat wij het in een democratie toelaten dat leden van het parlement op verzoek van leden van het kabinet worden bespioneerd. Ik hoop dat hierover Kamervragen zullen worden gesteld.

Arthur Docters van Leeuwen, oud-AIVD-directeur, zei dat hem destijds wel vaker zulke vragen werden gesteld. Hij kan daar uiteraard niets over zeggen, maar de Kamer kan daar de minister van Binnenlandse Zaken wel naar vragen. Nu is dat Piet Hein Donner van het CDA en ik geloof niet dat die zijn partijgenoot Verhagen aan de hoogste boom zal hangen, maar toch...

Wie zijn nog meer op verzoek van Verhagen of een andere minister door de AIVD in de gaten gehouden, of welke bewindsman of
-vrouw heeft gevraagd welke parlementariër te bespioneren?

3. Natuurlijk weet Wilders al lang dat Verhagen dit verzoek heeft gedaan. Er is immers 'een commissie Stiekem', met alle fractievoorzitters, waarin dit soort zaken aan de orde moet komen.

Dus: of Wilders hoorde in vertrouwen de absurde mededeling dat hij werd be­spioneerd, of Verhagen heeft buiten de commissie Stiekem om een deal met de AIVD­ gesloten. Kunnen Kamerleden hier ook vragen over stellen?

Als ik SP-Kamerlid was, zat ik nu niet lekker in mijn zetel. Onlangs verkondigde oud-voorzitter Jan Marijnissen dat hij het Chinese staatskapitalisme (dat ik communisme noem) zo erg niet vond. Reden genoeg om niet alleen deze oud-maoïst, maar de hele partij in de gaten te houden. Dus SP, stel met de PVV Kamervragen over Verhagen en Wilders.

Tot slot: als Wilders dit weet - en hij weet het nu zeker - heeft hij Verhagen mooi in de tang.

Meer over