Steeds vaker moties van wantrouwen in stemming

De PVV diende woensdag opnieuw een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Vooral sinds de eeuwwisseling is er sprake van een duidelijke toename in het aantal moties van wantrouwen. Uit een overzicht blijkt dat er sinds 1992, 42 moties van wantrouwen zijn geweest. Vijf daarvan dateren uit de jaren 90. De rest is van na 2000.

Redactie
Hans Dijkstal op 25 mei 1994, op de dag dat hij de enige motie van wantrouwen indiende die het zou halen sinds 1992. Beeld anp
Hans Dijkstal op 25 mei 1994, op de dag dat hij de enige motie van wantrouwen indiende die het zou halen sinds 1992.Beeld anp

In 2002 werd één motie van wantrouwen in stemming gebracht, in 2004 twee, in 2005 drie, in 2006 één en in 2007 twee. Daarna 2008, met zes moties van wantrouwen. In 2009 waren het er zeven. Vervolgens kwam er een kleine terugval: twee in 2010 en één in 2011. Vorig jaar dienden Kamerleden tot zes moties van wantrouwen in, ook dit jaar al zijn er al zes ingediend.

Van alle 42 moties van wantrouwen van de afgelopen 20 jaar werd er maar één aangenomen. Op 25 mei 1994 kwam VVD-Kamerlid Hans Dijkstal met een motie in waarin stond dat 'ernstig tekort geschoten is in de samenwerking tussen beide politieministers bij de afdoening van de IRT-affaire'. De motie was mede ondertekend door Jacob Kohnstamm (D66) en Mohamed Rabbae (GroenLinks). Ze werd met hoofdelijke stemming aangenomen en 'beide politieministers', Ed van Thijn (PvdA) en Ernst Hirsch Ballin (CDA), traden af. Ze waren op dat moment overigens al demissionair.

Alle andere moties van wantrouwen van de laatste 20 jaar werden afgewezen, doorgaans met een ruime meerderheid. Soms stemde alleen de fractie die ze had ingediend voor.

De meeste actieve indiener van moties van wantrouwen was de PVV. Sinds 2007 was deze fractie eerste ondertekenaar van 14 van deze moties. Meestal stond de naam van fractieleider Geert Wilders eronder. Vóór de PVV tot stand kwam, diende Wilders als de Groep Wilders die hij toen in zijn eentje vormde ook nog eens drie moties van wantrouwen in.

Een motie wordt als motie van wantrouwen gerubriceerd als ze door Kamerleden of de Kamervoorzitter als zodanig is aangemerkt. Er dient dan meteen over gestemd te worden.

Meer over