SP: 'EMA moet losser van farmaceuten'

Het Europese Medicijn Agentschap moet zijn verhuizing naar Amsterdam aangrijpen onafhankelijker te worden. Op zijn beurt moet Nederland de verhuizing aangrijpen om medicijnen goedkoper te maken.

Frans Boogaard
De beoogde locatie waar het nieuwe kantoor van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) gebouwd gaat worden Beeld anp
De beoogde locatie waar het nieuwe kantoor van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) gebouwd gaat wordenBeeld anp

De banden tussen agentschap EMA en de farmaceutische industrie zijn ongezond nauw, vindt SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Zijn argwaan is gewekt door de verwachting van politiek Den Haag dat farmabedrijven hun lobbyisten in het zog van het medicijnagentschap mee naar Amsterdam verhuizen.

Daarbij komt dat het EMA, met 900 overwegend hooggekwalificeerd en dus dure werknemers, voor 90 procent wordt gefinancierd door de industrie, in de vorm van heffingen voor de behandeling van registratieaanvragen voor geneesmiddelen en inspecties. Brussel financiert het EMA maar beperkt.

Publiek onderzoeksgeld
"Wij zien liever dat lidstaten een belasting van bijvoorbeeld 1 procent heffen op de omzet van farmabedrijven en de Commissie het EMA volledig financiert.

Daarbovenop moet ze lidstaten helpen bij het uitrollen van publiek gefinancierd onafhankelijk onderzoek," aldus De Jong.

De Jong wil verder dat de Commissie aan Europese onderzoeksgelden niet steeds de eis koppelt van samenwerking met het bedrijfsleven. Met Europees geld gefinancierd onderzoek moet het EMA beter kunnen beoordelen of medicijnen goed en echt nieuw (en dus patentwaardig) zijn, maar ook of de prijs wel redelijk is die de industrie rekent in verband met het vele onderzoekswerk.

Dat is zowel van belang voor de nationale overheden die over de prijs gaan als voor de portemonnee van de patiënt.

Nederland lijkt het belang wel te zien van meer geld voor de beoordeling van medicijnen. Onderdeel van het winnende 'bid' is een extra investering van 10 miljoen euro in de uitbreiding van het College ter beoordeling van geneesmiddelen en voor samenwerking met autoriteiten van andere EU-lidstaten. Zij beslissen, op basis van de EMA-evaluaties, over de toelating van geneesmiddelen.

Meer over