Sociale huurder in de knel

Woningzoekenden kunnen zich vrijgekomen sociale huurwoningen veel minder goed veroorloven. De huren van nieuw aangeboden woningen in Amsterdam stegen in drie jaar 22 procent, terwijl de doorsnee inkomens van huurders vijf procent daalden.

Ton Damen
null Beeld anp
Beeld anp

Dit blijkt uit een onderzoek van Woningnet in de regio's Amsterdam, Utrecht en de 'stedendriehoek' Apeldoorn, Deventer, Zutphen.
Woningnet, dat eigendom is van de woningcorporaties en namens hen woningen verhuurt, gebruikte de cijfers tot en met het derde kwartaal van 2013. Hiervoor werden de nettohuren van nieuw verhuurde sociale huurwoningen afgezet tegen de ontwikkeling van de inkomens. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen daalde volgens die cijfers snel.

Het deel van het inkomen dat nieuwe huurders uitgeven aan huur, steeg sinds 2010 van gemiddeld 30 procent naar 37 procent. Daar komen dan nog de servicekosten en de kosten voor gas en licht bij. Eenoudergezinnen waren dit jaar veertig procent van hun inkomen aan kale huur kwijt.

Gemiddelde huur
In de onderzochte regio's steeg de gemiddelde sociale huur van woningen die opnieuw in de verhuur kwamen van 448 euro naar 556 euro, oftewel 24 procent. In Utrecht was dit 31 procent, in de stedendriehoek 20.

Tegenover de stijging van de huren staan dalende bruto-inkomens. Het bruto-inkomen van woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (maximaal 34.000 euro per jaar) nam tot 2011 gemiddeld toe. Daarna daalde het; in de stedendriehoek 6 procent, in Amsterdam 5 procent en in Utrecht 2 procent.

Huurverhoging onvermijdelijk
Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, spreekt van een interessant en gedegen onderzoek van Woningnet. Ook hij maakt zich zorgen over de betaalbaarheid. De huurverhogingen zijn volgens hem echter onvermijdelijk, omdat de verhuurdersheffing definitief doorgaat.

'Zelfs als we de huren maximaal verhogen, is dat niet voldoende om die heffing te betalen.' Om de huren toch nog enigszins in toom te houden, bezuinigen corporaties op personeel en overige kosten. Verder gaan scheefwoners gelukkig meer meebetalen, zegt Van Harten.

Ramp
Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam is blij met het onderzoek. 'Woningnet en de corporaties zeggen eigenlijk dat een sociale huurwoning niet meer te betalen is. Ze zouden nu ook moeten erkennen dat voor arme mensen, de doelgroep, geen betaalbare sociale huurwoning te krijgen is.'

Van Perlo spreekt van een ramp voor de stad. 'Elke euro die naar verhuurders gaat, is niet meer beschikbaar voor de stad. Mensen kunnen geen biertjes in cafés meer drinken of een restaurant bezoeken als zij hun geld aan de huur kwijt zijn. De hele stad lijdt hieronder.'

Lees vandaag (28-12) meer in Het Parool: 'Meer huisuitzettingen in 2012'

Meer over