Slotervaartziekenhuis snijdt in zorg: afdeling kindergeneeskunde afgeslankt

Het Slotervaartziekenhuis beschikt met ingang van maandag niet meer over een volwaardige afdeling kindergeneeskunde.

Bas Soetenhorst
orig jaar leed het Slotervaart een verlies van 1,4 miljoen euro Beeld anp
orig jaar leed het Slotervaart een verlies van 1,4 miljoen euroBeeld anp

Het MC Slotervaart, zoals het ziekenhuis sinds juni officieel heet, verwijst kinderen voor opname voortaan door naar het VUmc, waarmee het ook gaat samenwerken op het gebied van verloskunde, gynaecologie, cardiologie en chirurgie. De polikliniek kindergeneeskunde van het Slotervaart blijft wel open, met ruimere openingstijden en twee keer zoveel spreekuren als voorheen.

Ingewijden vermoeden dat het een nieuwe stap is in het streven van de MC Groep, de eigenaren van het ziekenhuis, om verlieslijdende delen af te stoten. Vorig jaar leed het Slotervaart een verlies van 1,4 miljoen euro, blijkt uit de eind vorige week naar buiten gekomen jaarrekening. Het was het derde achtereenvolgende jaar dat het Slotervaart rode cijfers schreef. De omzet kromp met liefst 29 procent, van 163 miljoen naar 116 miljoen euro.

Net als bij de jaarrekening van 2013 waarschuwt accountant KPMG dat het voortbestaan van het ziekenhuis niet gegarandeerd is. Komend jaar kan geldgebrek ontstaan. De directie acht 'continuering van de activiteiten niet onmogelijk', staat in de jaarrekening.

Personeel
Bij de afdeling kindergeneeskunde van het Slotervaart is volgens betrokkenen de afgelopen maanden veel personeel vertrokken. Onder werknemers leeft de vraag of het Slotervaart op termijn wel een volwaardig algemeen ziekenhuis blijft.

Het Slotervaart kent een roerige geschiedenis. Sinds de oprichting in 1975 waren er jaarlijks miljoenenverliezen. Dat was alleen anders na de privatisering in 2006, toen grondspeculant Jan Schram het ziekenhuis kocht en hij zijn zakenpartner Aysel Erbudak naar voren schoof als directeur. Schram overleed eind 2012. Kort daarop werd Erbudak ontslagen na een hoog oplopend conflict met zorgverzekeraar Achmea.

Eind 2013 nam de MC Groep het ziekenhuis over van de familie Schram.
Oud-directielid Dees Brandjes is de best betaalde werknemer van het Slotervaart. Met 316.645 euro zit hij bijna een ton boven de grens voor functionarissen in de (semi)publieke sector. Daarmee behoort Brandjes tot de grootverdieners in de zorg. Hij kwam in 2006 in de directie, met Aysel Erbudak en apotheker Jos Beijnen.

Begin 2014 traden Brandjes en Beijnen terug. Brandjes bleef wel aan als internist. Beijnen is nu in dienst van het Antoni van Leeuwenhoek. Het duo is voor 25 procent 'adviseur' van het Slotervaart, voor 129.830 euro per persoon. Beijnens verzamelinkomen is onbekend.

Meer over