Sloop verontrust omwonenden archiefdepots

AMSTERDAM - Omwonenden van het vroegere gemeentearchief aan de Amsteldijk houden hun hart vast nu deze week de sloop van de archiefdepots begonnen is.

De woningen, eveneens aan de Amsteldijk, worden aan drie kanten door bouwplaatsen omringd. Bewoner André Voskuijl vreest voor toestanden zoals aan de Vijzelgracht, waar diverse monumentale woningen uiteindelijk verzakten ten gevolge van de bouwwerkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn. ''Dat is de reden dat ik steiger. Straks moet ik ook mijn huis uit. Daar moet ik toch niet aan denken.''

De gemeente, die op het gebied rond het monumentale voormalige archief (in 1890 gebouwd als het gemeentehuis van Nieuwer-Amstel) onder meer bouwt aan appartementen, heeft hem intussen laten weten dat ze 'op voorhand' niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade door de sloopwerkzaamheden. Sterker nog, stadsdeel Oud-Zuid en het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente hebben hem hebben gesommeerd zelf mogelijke schade te voorkomen door zijn pand te verstevigen.

Maar hoe dat zou moeten gebeuren, vertellen ze er dan weer niet bij. Ook verwondert het Voskuijl dat zij hem dat pas kort voor aanvang van de sloop hebben laten weten. En daarbij, hij heeft toch niet om sloop en nieuwbouw rond zijn woning gevraagd?
Voskuijl maakt zich zorgen. ''Het zijn stevige woningen, maar toch een eeuw oud,'' zegt hij. ''En de grondwaterstand wordt straks waarschijnlijk aangetast door de bouw van een parkeergarage. Ik ben bang voor schade aan mijn funderingspalen.''
Stadsdeel Oud-Zuid laat weten dat het als ontwikkelaar 'uiteraard verantwoordelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door de bouw, zoals bij elk bouwproject.' Het klemmende verzoek om schade te voorkomen is volgens een woordvoerder dan ook vooral een standaardbrief. ''Als eigenaar heb je te zorgen dat de eigen fundering op orde is.''
Dat Voskuijl hier pas kort voor de sloop op gewezen werd, is het stadsdeel niet aan te rekenen. ''Als eigenaar heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. En dat we hier gaan slopen kan geen verrassing voor hem zijn. Al in mei 2006 hebben we de eerste bewonersbijeenkomsten georganiseerd over de bouwplannen in dit gebied.''
Om schade te voorkomen probeert het stadsdeel bovendien rekening te houden met de staat van de panden. ''De sloop in de directe nabijheid van de woningen hebben we naar een latere datum verplaatst en we zullen minder in grote brokken slopen, zodat minder trillingen ontstaan als ze op de grond vallen.''
Verder zijn trillingsmeters geplaatst bij de woning die het dichtst bij het te slopen depot ligt. Die zijn bovendien ingesteld op het meten van de geringste trillingen, zoals gebruikelijk bij bouwwerkzaamheden rond gebouwen die oud, monumentaal en van grote cultuurhistorische waarde zijn of in slechte staat verkeren.

Fijntjes merkt het ontwikkelingsbedrijf op dat de meters al diverse keren uitsloegen voordat de sloop begonnen was. Die overschrijdingen lijken, zo schrijft een ambtenaar aan de omwonenden, het gevolg van een verbouwing in één van de woningen. (HET PAROOL)

Het oude gemeentearchief aan de Amsteldijk. Foto ANP/Marcel Antonisse Beeld
Het oude gemeentearchief aan de Amsteldijk. Foto ANP/Marcel Antonisse
Meer over